h

Wie wil in de congrescommissie?

26 juni 2019

Wie wil in de congrescommissie?

Op de laatste partijraad is besloten dat ieder lid zich kan aanmelden voor de congrescommissie. Aarzel niet als je inbreng wil hebben. Meld je aan. Hieronder vind je het verslag hierover en hoe je het moet doen.

De congrescommissie voor het voorbereiden van het XXIV Congres bestaat in ieder geval uit: Sunita Biharie (fractievoorzitter Apeldoorn), Tiny Kox (fractievoorzitter Eerste Kamer), Renske Leijten (Tweede Kamerlid), Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer), Ron Meyer (partijvoorzitter), Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid), Lieke van Rossum (lid van het scholingsteam en fractievoorzitter Delft), Lieke Smits (algemeen secretaris), Arno van der Veen (voorzitter ROOD, jong in de SP) en Spencer Zeegers (regiovertegenwoordiger Noord-Brabant Noordoost). Van deze mensen krijgen Spencer Zeegers, Tiny Kox, Michiel van Nispen en Lieke van Rossum de taak om de evaluatie van de verkiezingen te leiden. Daarnaast worden er 6 mensen toegevoegd aan de commissie, die de afgelopen jaren geen landelijke functie hebben gehad binnen de partij. SP-leden kunnen zich tot en met 2 juli aanmelden via een email aan de algemeen secretaris (lsmits@sp.nl). Het partijbestuur besluit hierover op vrijdag 5 juli. Daarna worden de afdelingsvoorzitters geïnformeerd.

U bent hier