h

SP Rotterdam dient vragen in over realisatie Groenloket

26 juni 2019

SP Rotterdam dient vragen in over realisatie Groenloket

Foto: Luc Schol / Burak Yildiz

In september en oktober van 2017 heeft de Vereniging Groen010 in samenwerking met veel groene initiatieven, zich ingezet om het belang van de komst van een groenloket te agenderen. Een groenloket dient als centrale toegang in de gemeentelijke informatievoorziening als aanspreek- en steunpunt, digitaal platform en betrokkenheid bij groen beleid. De Rotterdamse SP-fractie vindt het jammer dat het proces stil is komen te liggen. Het Groenloket is er niet en de betrokkenen zijn al lang aan het wachten op een antwoord. De signalen die we van de betrokkenen krijgen is dat er binnen de gemeente niemand de leiding heeft genomen. We willen graag weten of dit het geval is en hoe het proces verder zal verlopen.

Op 9 november 2017 is de motie ‘Groenloket’ met een meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Groen010 is vervolgens geconsulteerd door de wethouder en betrokken ambtenaren over de verdere invulling van een groenloket. Maar tot op heden is er nog steeds geen Groenloket en lijkt er geen schot in de zaak. In november 2017 berichtte Vers Beton al over de meerwaarde van een groenloket in Rotterdam, waar alle Rotterdammers met een groen initiatief terecht kunnen.

Daarom hebben we op 25 juni 2019 een aantal vragen gesteld aan de wethouder.

SP Burgerraadslid Burak Yildiz: 'De SP-fractie vindt het groenloket een bewonderenswaardig initiatief. Daarom willen we de details van de realisatie van het groenloket weten. Volledige transparantie voor de Rotterdammers en de initiatiefnemers is belangrijk en we hopen dat het groenloket zorgvuldig en duurzaam tot stand wordt gebracht.'

U bent hier