h

Piekfijn verdwijnt: Kringloopwinkels en Fietspunt weggegeven aan commerciële partij Het Goed

13 juni 2019

Piekfijn verdwijnt: Kringloopwinkels en Fietspunt weggegeven aan commerciële partij Het Goed

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Tijdens de afgelopen gemeenteraad van 6 juni is door het college definitief besloten om de Piekfijn keten te privatiseren. De commerciële partij ‘Het Goed’ zal de Piekfijn kringloopwinkels en het Fietspunt overnemen.  De ambtenaren die nu in dienst zijn van Piekfijn zullen worden gedetacheerd bij ‘Het Goed’. De huidige contracten van uitzendkrachten en vrijwilligers zullen daarentegen niet worden voortgezet. De Rotterdamse SP-fractie pleitte ervoor dat Rotterdam piekfijn moest blijven door Piekfijn in eigen beheer verder te ontwikkelen. Het college bestaande uit de partijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA, CU-SGP en de VVD, hebben besloten om Piekfijn aan 'Het Goed' te gunnen en voor de scenario ‘uitplaatsing’ gekozen met alle gevolgen van dien.

Taylan Cicek: ‘Al 25 jaar lang dient Piekfijn haar Rotterdammers met een nobel doel, een betaalbaar circulair alternatief, het is dat kleine laagdrempelige kringloopwinkeltje in de wijk, dat dichtbij de bewoners staat, Rotterdammers met een kleine beurs verleidt met betaalbare producten. Vernieuwingsdrang en bezuinigingsretoriek bedrukken het sociale karakter en vormen een gewetenloze tandem tegen deze weerloze sociale winkelformule. Je kunt niet anders dan concluderen dat het college met dit besluit een ruk naar meer marktwerking heeft gemaakt. Wederom legt een initiatief met een sociaal karakter, dat voor de meest kwetsbare Rotterdammers, een betaalbaar perspectief biedt, het af tegen de privatisering.’

Om het sociaal karakter van de Piekfijn keten enigszins te waarborgen had de SP-fractie een zestal moties ingediend. Twee van deze moties zijn door de raad aangenomen. Het college gaat zich inspannen om bij de nieuwe kringloopwinkels van 'Het Goed' in Rotterdam, het AOW en Jeugdtegoed besteedbaar te maken. Daarnaast is de motie ‘Piekfijn armoedebestrijding’ aangenomen. Hierin roepen we op het college op om het huidige beleid rondom het verstrekken van vouchers in stand te houden bij de kringloopwinkels van 'Het Goed'. De motie waarin we het college oproepen om het Fietspunt in eigen beheer te houden om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te waarborgen, is verworpen. Verder zijn ook de moties voor meer zekerheid rondom behoud van de huidige locaties, de lage prijzen voor alle segmenten en het behoud van de Piekfijn keten verworpen door het college.

De Rotterdamse SP-fractie zal alle ontwikkelingen rondom de overdracht van de Piekfijn keten en de toekomstige activiteiten van 'Het Goed' in de gaten houden.

U bent hier