h

Café De Verheffing: startschot strijd tegen huidig woonbeleid

25 juni 2019

Café De Verheffing: startschot strijd tegen huidig woonbeleid

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Afgelopen zondag 23 juni was de herstart van Café De Verheffing. Ditmaal met als titel: Gentrification, van wie is de stad? De aanwezige sprekers Cody Hochstenbach, Willem Salet en Sandra Beckerman hebben elk vanuit een uniek invalshoek dit thema belicht en de bezoekers op interactieve wijze geïntrigeerd. De strijdbare betrokkenheid van de aanwezigen tijdens en na deze editie van Café de Verheffing toonde aan dat het woonbeleid hoog op de agenda staat in Rotterdam.

Om 2 uur verwelkomde de muziek van straatband Ongeregeld de gasten naar binnen terwijl de aanwezigen de Woonkranten aan het doorbladeren waren in de volle zaal aan de Gaffelstraat. Arno van der Veen was de presentator en gastheer van de avond.

De eerste spreker Cody Hochstenbach, stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam, begon met een pleidooi voor meer begrip en grip op de ontwrichtende effecten van gentrification. De opwaardering van een buurt heeft namelijk allerlei gevolgen voor alle bewoners van een wijk en hij maakte duidelijk dat de politiek hierin een grote rol speelt.

Vervolgens verlegde de tweede spreker Willem Salet, professor emeritus stedelijke en regionale planning, de discussie naar de rol van woningbouwcorporaties en de macht van huurders. Willem Salet vergeleek het huidige woningstelsel met vroeger en met andere landen. Hij benadrukte de sterke invloed van wetten en beleid in verschillende landen die ervoor zorgen dat huurders in hogere of mindere mate zeggenschap hebben. Hij heeft het in detail gehad over burgers die door middel van initiatieven als zelfbouw het heft in eigen handen nemen tegenover de macht van het kapitalisme dat 'rücksichtloos' die gebieden probeert te definiëren waar het kapitalisme het meest geld kan verdienen.

De laatste spreker Sandra Beckerman hield een vurig pleidooi voor meer  betrokkenheid van burgers bij de woonomgeving en het woonbeleid. Ze legde daarnaast de vinger op de zere plek door te wijzen op de verdeel en heers tactieken van rechtse partijen, die onterecht de statushouders en de scheefwoners de schuld geven van het huidig tekort aan woningen.

Bij de paneldiscussie gingen de drie sprekers in op de vragen van het publiek over hoe burgers de druk kunnen opvoeren bij de woningbouwcorporaties en de politiek. Aan het eind van de middag werd het duidelijk dat de stad van ons allemaal is, zolang burgers opstaan en eisen dat betaalbaar en gezond wonen een recht is voor iedereen.

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam
Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam
Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam
Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam
Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam
 

U bent hier