h

Liegen en bedriegen moet worden bestraft

11 februari 2019

Liegen en bedriegen moet worden bestraft

Foto: Luc Schol / Aart van Zevenbergen

Afgelopen week is er binnen de gemeenteraad een spannend debat geweest. Aanleiding was het aftreden van wethouder Adriaan Visser (D66) wegens het lekken van geheime informatie aan de pers. Het debat was heftig en dat is niet gek.

Op de achtergrond speelt al langer de ergernis dat dit college veel zaken onder de pet houdt. Visser heeft zelfs lange tijd de komst van het bewuste Rekenkamerrapport over de Schiekade getraineerd.

Laat helder zijn voor de SP moet de onderste steen boven komen. Liegen en bedriegen moet ten alle tijden worden bestraft. Bij een ambtsmisdrijf moet er aangifte worden gedaan. Tot op heden probeert het college daar onderuit te komen. De SP dringt aan op aangifte want alleen dan kan er een onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de ernst van de situatie.

De crisis in de raad is nog erger geworden nu blijkt dat in ieder geval één raadslid, Christine Eskes (CDA), ook ‘partner in crime’ was. Daardoor zijn de onderlinge verhoudingen op scherp gesteld.  Op dit moment is zij onderhevig aan een onderzoek.

Ik zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en als jullie meer willen weten: bel gerust de fractie.

Aart van Zevenbergen

Fractie: (010) 267 33 59

U bent hier