h

Het speciaal onderwijs krijgt gepaste hulp

23 november 2018

Het speciaal onderwijs krijgt gepaste hulp

Foto: Mattheusschool

Vorig jaar heeft SP Rotterdam opgemerkt dat de verbinding tussen het speciaal onderwijs en het wijkteam niet altijd goed verloopt. Het bleek dat het wijkteam niet de specialistische expertise in huis had, die het speciaal onderwijs nodig heeft om te kunnen voorzien in de hulpvraag van leerlingen en hun ouders. Daarom heeft de SP in reactie op de signalen vanuit de Mattheusschool voorgesteld een aanspreekpunt op de school aan te stellen, die gepaste hulp kan bieden bij de unieke complexe problematieken van de leerlingen.

Naar aanleiding van dit voorstel heeft gemeente Rotterdam een aanspreekpunt op de school aangesteld. In de periode september 2017 t/m februari 2018 is er een zorgonderwijsspecialist van Stichting MEE aangesteld om te zorgen voor een betere hulpverlening aan de scholen en aan de gezinnen. Daarnaast is er per dit schooljaar (2018/2019) ook extra jeugdhulpexpertise beschikbaar gemaakt voor het speciaal onderwijs als geheel. 

U bent hier