h

Een Sinterklaasfeest voor iedereen

23 november 2018

Een Sinterklaasfeest voor iedereen

Afgelopen weekend werd duidelijk dat het Sinterklaasfeest geen ´onschuldig´ kinderfeest is. Volwassen mannen en vrouwen in het land zijn in het bijzijn van (hun eigen) kinderen overgegaan tot geweld en racisme. Dit terwijl de anti-zwartepieters sinds dag 1 van hun protest vreedzaam demonstereren tegen zwarte piet. Niet alleen de minister-president veroordeelt dit zorgelijk gedrag niet, maar ook het college van Rotterdam blijkt het debat rondom de stereotyperende figuur zwarte piet niet serieus te nemen. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: ´... dat dit het gevolg is van het feit dat wij als overheid gewoon geen duidelijk standpunt hebben ingenomen, dat we hier in Rotterdam geen zwarte pieten meer willen zien, alleen nog andere pieten dan zwarte pieten.´

Het recht op demomstratie en de vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische rechtsstaat. Als een groep Nederlanders hun mening uiten, dan horen wij dat te respecteren. Ook als niet iedereen het eens is met die mening. Tradities veranderen en het is aan ons gezamelijk de taak om ervoor te zorgen dat wij en onze kinderen leven in een gelijkwaardig en solidair Nederland.  Aart van Zevenbergen: ´Iedereen moet kunnen genieten van het Sinterklaasfeest en als nu aangetoond wordt dat niet iedereen kan genieten van het feest, dan moet je er toch een feest van maken waar iedereen van kan genieten.´

Wat afgelopen weekend is gebeurd behoren politici te veroordelen. Landelijke en lokale politici geven richting aan het Nederland van morgen. Alle vormen van geweld en racisme dienen we te bestrijden. Niet alleen voor een inclusieve Sinterklaasfeest, maar ook voor een rechtvaardig Nederland. 

 

U bent hier