h

Begroting 2019: Laat Rotterdammers niet in de steek

13 november 2018

Begroting 2019: Laat Rotterdammers niet in de steek

Foto: Unknown

Afgelopen donderdag zijn de algemene beschouwingen van de begroting 2019 begonnen. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen staat kritisch tegenover de begroting in het algemeen en onder andere tegenover de beoogde sloop van 12.000 betaalbare woningen tot aan 2030. Hij noemt de sloop 'een bombardement' voor de stad. Raadslid Taylan Cicek geeft terecht aan dat de sloop niet te rijmen valt met de oplopende wachtlijst bij Woonnet Rijnmond. Zo wilde hij van de wethouder weten hoe het college tot de conclusie is gekomen dat de sloop van 12.000 betaalbare woningen in het belang is van de Rotterdammers. Naast de sloopplannen van dit college staat de SP ook kritisch tegenover de plannen op het gebied van armoedebestrijding, integratie, onderwijs, zorg en de maatschappelijke dienstverlening. In totaal heeft SP Rotterdam dertien moties ingediend.

 

Geef onderwijs meer kans

De SP wil dat de komende tijd het onderwijs wordt gestimuleerd in de stad. Daarom heeft de partij drie moties ingediend in de gemeenteraad. Zo is het idee dat leerkrachten in het primair onderwijs een gratis parkeervergunning krijgen. Zij kampen al met hoge huisvestingskosten en de SP wil juist de lasten voor deze groep naar beneden brengen. Een tweede motie sluit daar op aan om dezelfde leerkrachten direct een urgentieverklaring te geven voor een woning. Dit om het nijpende tekort aan te pakken. En als laatste wil de SP meer aanbod van speciaal onderwijs omdat nu de wachtlijsten de spuigaten uitlopen. En juist deze leerlingen het zo hard nodig hebben.

 

Bestrijd de armoede

De armoede is in Rotterdam een veelkoppig monster. De SP Rotterdam wil dit aanpakken met een tijdelijke schuldenombudsman waar mensen terecht kunnen met hun problemen. Dit om juist de wirwar aan regels waar deze kwetsbare groep tegen aan loopt te kunnen bestrijden. Daarnaast heeft de SP ook een motie ingediend dat het geld dat is geserveerd voor armoedebestrijding ook werkelijk naar armoedebestrijding gaat. In voorgaande jaren werd het overgebleven bedrag gewoon weer terug in de gemeentekas gestort. Dat mag niet meer gebeuren.

 

Pak de schulden aan

Mensen met schulden worden vaak door de overheid onevenredig hard aangepakt. Wie kent niet de opgestapelde betalingsbevelen van juist diezelfde overheid. Dat verergert alleen maar de schuld en waarom? Daarom heeft de SP in de gemeenteraad een motie ingediend waarbij de gemeente Rotterdam zich als een modelschuldeiser moet opstellen. Dit houdt in geen onnodige boetes, redelijke communicatie met de burger en een soepele afhandeling dan wel kwijtschelding van de schuld.

 

Geen speculatie met ons vastgoed

Het is een doorn in het oog van de SP dat de Huizen van de Wijk worden verkocht aan vastgoedspeculanten. Die verhogen direct de huur waardoor maatschappelijke organisaties in de problemen komen. Wat zelfs kan leiden tot het sluiten van het Huis van de Wijk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een sociaal bestuur. Daarom heeft de SP in de gemeenteraad een motie ingediend om de Huizen van de Wijk weer in gemeenschappelijk bezit te krijgen.

 

Goede studie voor statushouders

Het is van de zotte dat statushouders met een opleiding nu op hun handen moeten zitten. De SP heeft in de gemeenteraad een motie ingediend om statushouders vrij te stellen van sollicitatieplicht zodra zij weer een opleiding volgen die een kans op een baan vergroten. Verder zou deze aanvullende opleiding ook betaald moeten worden door de overheid zodat de statushouders niet op onnodige kosten worden gejaagd. En zeker zal er gekeken moeten worden of er geen goed gekwalificeerde MBO’ers bij zitten want het bedrijfsleven schreeuwt om deze groep werknemers.

 

Bereikbaarheid vraagwijzer

De gemeente heeft uitgesproken toegankelijker te willen zijn voor de burgers. De gemeentelijke dientverlening hoort dan ook op een centrale punt van de wijken gevestigd te zijn. Daarom heeft SP Rotterdam een motie ingediend om de Vraagwijzer weer te hervestigen bij de Pier 80 in Delfshaven. 

 

Zorgpersoneel verdient eerlijk loon

Om kwalitatief goede zorg dichtbij huis te organiseren heb je goed zorgpersoneel nodig, die gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen. Dat betekent onder andere een inkomen waarvan men kan rondkomen. De afgelopen jaren is het huishoudelijk personeel in loon achteruit gegaan. Dat vindt de SP niet kunnen. Daarom heeft de SP een motie ingediend voor een eerlijk loon voor huishoudelijk personeel. 

 

Pothof

Sinds de komst van het mutifunctioneel centrum de Rozenburcht hebben bewoners last van het vrachtverkeer naar industrieterrein Pothof. Vrachtwagens rijden binnen de bebouwde kom, met als gevolg trillingen, geluid en stank die de bewoners teisteren. SP Rotterdam heeft dan ook een motie ingediend die het college opdraagt financieel bij te dragen aan de realisatie van een ontsluitingsweg. 

 

Een klein succes

Van de dertien moties zijn er drie aangenomen. Dat zijn de moties ´Geef onderwijzers een urgentieverklaring´; ´Gemeente als model schuldeiser´ en de motie ´Pothof´. Dat is een succes te noemen en hiermee kunnen we verder aan de weg timmeren naar een beter Rotterdam. 

U bent hier