h

Van Dijk:''Situatie Wereldmuseum uiterst zorgelijk''

17 november 2014

Van Dijk:''Situatie Wereldmuseum uiterst zorgelijk''

Rotterdam, 17 november 2014 – Afgelopen week bracht de Groene Amsterdammer het schokkende nieuws naar buiten dat het Wereldmuseum al een jaar zonder formele Raad van Toezicht blijkt te zitten. Volgens de Groene is de zittingstermijn van de huidige raad verstreken zonder dat er opvolgers zijn benoemd. Vorige maand blijkt ook de laatste toezichthouder te zijn vertrokken ,  zelfs daar is de raad niet over geïnformeerd. Daarom vragen de PvdD, SP, PvdA en GroenLinks  aan wethouder Visser (D66) om volledige opheldering met betrekking tot de situatie bij het Wereldmuseum te komen. 

Volgens Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren moet de onderste steen moet boven komen.“De situatie is uiterst zorgelijk,” beaamt Sun van Dijk (SP).

 “Ook op het gebied van het verkopen van kunstwerken door het Wereldmuseum, het zogenoemde ontzamelen, bestaat op dit moment geen enkele duidelijkheid. Welk stuk is waarheen gegaan en voor welk bedrag? Op deze vragen wil ik van de wethouder een helder antwoord. Rotterdammers verdienen van de wethouder volledige openheid van zaken”, aldus Van Dijk.

PvdA-raadslid Co Engberts. “Na de dubbele petten van de directeur en vragen over de goede behandeling van de collectie, blijft er nog steeds veel onduidelijk. Wij willen weten wie de jaarverslagen eigenlijk heeft goedgekeurd en welke consequenties dit heeft voor de subsidieverstrekking vanuit de gemeente. En heeft het stadhuis wel voldoende actie ondernomen op alle signalen? Het is ongelofelijk treurig om te constateren, maar aan alle kanten laat men nu steken vallen.”

Ook Jimmy Smet van GroenLinks maakt zich zorgen. “Het Wereldmuseum wil innovatief zijn en ons op een andere manier naar kunst laten kijken. Dat kan een mooi streven zijn, maar dan hoor je wel je zaken op orde te hebben en dat lijkt hier absoluut niet het geval te zijn.”

De commissievergadering ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur & Sport) waarin dit onderwerp aan de orde zal komen vindt plaats op woensdag 19 november om 14:00 uur. U kunt deze vergadering bijwonen of online volgen via http://rotterdam.raadsinformatie.nl/.

U bent hier