h

Politieke kermis blijft ook na 2014?

21 december 2012

Politieke kermis blijft ook na 2014?

Een krappe meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad koos op donderdag 20 december voor 'stadskwartieren' als de opvolger voor de deelgemeentes. Volgens Leo de Kleijn van de SP-fractie laten PvdA, VVD, CDA en GroenLinks daarmee een unieke kans voorbijgaan om af te komen van de overbodige politieke en bestuurlijke kermis in de stad. En een kans om de zeggenschap over hun eigen buurt en wijk terug te geven aan bewoners.

Leo de KleijnDe Kleijn: “Helaas zal er met dit besluit maar weinig veranderen. Er blijven 14 deelgemeenten, alleen gaan ze anders heten. Politici en bestuurders gaan daar de dienst uitmaken, alleen worden het er ietsje minder. Maximaal vijftien per stadskwartier.”

De SP-fractie stemde samen met Leefbaar Rotterdam, D66 en de CU-SGP voor het model van de wijkparticipatie. Uitgangspunt van dat model is dat een systeem van participatie en vertegenwoordiging vanuit de wijken.

Volgens de Kleijn heeft de meerderheid van de Rotterdamse politiek toen puntje bij paaltje kwam toch gekozen voor de eigen baantjes en het eigen pluche. “Erg jammer. Een politiek bestuur op het niveau van de wijk heeft weinig zin. Er zijn geen VVD wipkippen en SP lantarenpalen. Wat er wel is, is de wens van veel bewoners om mee te praten en mee te beslissen over de inrichting en de voorzieningen in de eigen buurt.”

Het besluit van de raad betekent dat er in maart 2014 naast verkiezingen voor de gemeenteraad weer verkiezingen voor de stadskwartieren zullen worden gehouden. De Kleijn wil proberen om in de nieuwe gebiedsbesturen zoveel mogelijk niet partij-politieke wijkvertegenwoordigers te kiezen. “Dat zou bijvoorbeeld kunnen door vanuit de wijken open lijsten samen te stellen met mensen die op willen komen voor de belangen van de eigen buurt. Oude Noorden Vooruit, Hand in Hand Zuidwijk of Kom op voor de Tarwewijk. Ik heb dat nog met niemand besproken, maar mij lijkt het een goed idee om in zoveel mogelijk wijken in de stad dat soort initiatieven te nemen.”

U bent hier