h

Rotterdam herdenkt de bommenregen op Gaza

22 december 2009

Rotterdam herdenkt de bommenregen op Gaza

Vijftienhonderd Rotterdammers kwamen een jaar geleden samen op het Beursplein om uiting te geven aan hun woede en frustratie over de aanvallen van Israël op de Gazastrook. Veertienhonderd onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vonden de dood in de bommenregen. Op 27 december, precies een jaar na de wreedheden, houdt Rotterdam voor Gaza van 17.00 tot 18.00 uur een wake op de trappen van het Beursgebouw.


Foto: Eman Mohammed

Met kaarsjes, foto’s en een oproep aan de Nederlandse regering wil Rotterdam voor Gaza de herinnering aan de schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht door Israël levend houden.

De verstikkende blokkade die Gaza al jaren in zijn greep houdt, duurt tot op de dag van vandaag voort. Israël saboteert de wederopbouw van Gaza door invoer van voedsel, medicijnen en bouwmaterialen tegen te houden. De immense materiële schade – van huizen, scholen, ziekenhuizen – is nog steeds niet hersteld.

Vandaag, precies een jaar na de wreedheden, roept Rotterdam voor Gaza minister Verhagen op de conclusies van de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties onder leiding van Richard Goldstone, die de wreedheden veroordeelde, te onderschrijven. Verhagen moet bij Israël opheffing eisen van de blokkade, die Gaza in een wurggreep houdt. Nederland, als hoeder van de mensenrechten, mag het leed in Gaza niet negeren.

De Gazastrook in Palestina telt ruim 1,3 miljoen inwoners - ongeveer evenveel als de regio Rijnmond. Gaza heeft een vergelijkbaar oppervlak. Gaza verkeert echter in een onvergelijkbare positie. De gevolgen van een jarenlange oorlogssituatie zijn overal zichtbaar. Het is nu een jaar geleden dat Israël de bevolking van Gaza met tomeloos geweld trof. Regio Rijnmond heeft een relatief grote Palestijnse populatie. Ondermeer daarom hebben diverse Rotterdamse politieke partijen en anderen zich toen uitgesproken over de Israëlische schending van de mensenrechten. En dat doen ze een jaar na dato nog: de Nederlandse politiek mag niet blind blijven voor het lijden van het Palestijnse volk en moet in beweging komen om de Palestijnse burgers te helpen en te beschermen.

Rotterdam voor Gaza heeft als doelstelling het steunen van de bevolking van de Palestijnse Gazastrook in hun strijd voor een menswaardig leven en hun politieke zelfbeschikking op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.Rotterdam voor Gaza is een initiatief van SP Rotterdam, PvdA Rotterdam, Groen Links Rotterdam, D66 fractie Rotterdam, Palestina Komitee Rotterdam, Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid, Stichting Palestina, PPMS, Al Awda, Palestijnse Gemeenschap Vlaardingen, Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) en Diaconaal Centrum Pauluskerk. Rotterdam voor Gaza heeft als doelstelling het steunen van de bevolking van de Palestijnse Gazastrook in hun strijd voor een menswaardig leven en hun politieke zelfbeschikking op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees de oproep aan de Nederlandse regering
Download de flyer

U bent hier