h

SP wil spoeddebat sluiting Afvalverwerkingsinstallatie-Brielselaan

10 november 2009

SP wil spoeddebat sluiting Afvalverwerkingsinstallatie-Brielselaan

Gisteren werd bekend dat de afvalverwerkingsinstallatie aan de Brielselaan binnenkort de deuren sluit en het Rotterdams huisvuil voortaan in Rozenburg wordt verbrand. De SP is bang voor de gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de levering van restwarmte via het Warmtebedrijf aan bijvoorbeeld het Maasstad ziekenhuis. Deze en andere vragen wil de SP graag beantwoord krijgen in een spoeddebat.

De afvalverbrandingsinstallatie (AVI) aan de Brielselaan van Afvalverwerkingsbedrijf Rotterdam (AVR) gaat per 1 januari 2010 dicht. Het Rotterdamse huishoudelijke afval wordt voortaan verwerkt in de verbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg. Er zijn nog veel vragen over de gevolgen. Daarom heeft de SP een spoeddebat aangevraagd. SP-fractievoorzitter Theo Coşkun: "We werden gisteren geïnformeerd over de sluiting van de AVI aan de Brielselaan maar niet over de gevolgen voor de werknemers, het Warmtebedrijf en Rotterdam.''

Zo wil de SP weten wat de sluiting betekent voor het Rotterdamse afval en de Rotterdamse afvalstoffenheffing en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Het pand aan de Brielselaan gaat gebruikt worden voor de opslag en overslag van Rotterdams afval. SP-fractievoorzitter Theo Coşkun: “Ik wil weten of die opslag niet gaat zorgen voor stankoverlast of andere milieuschade.” Ook is het de vraag of directe en indirecte arbeidsplaatsen verloren gaan door de sluiting van de AVI-Brielselaan. Theo Coşkun:''Ik wil het college deze en andere vragen dan ook zo spoedig mogelijk voorleggen in een openbaar debat over de toekomst van de AVI-Brielselaan en het Warmtebedrijf Rotterdam.''

Ook wil de SP weten wat de gevolgen van de sluiting zijn op de levering van restwarmte via het Warmtebedrijf aan bijvoorbeeld het Maasstadziekenhuis. Hoe efficiënt is het om de warmte uit Rozenburg te laten komen in plaats van het centrum van de stad? Coşkun: “Bovendien zijn door de sluiting extra financiële risico's ontstaan en ik wil weten of de Rotterdamse belastingbetaler daarvoor moet opdraaien.”

U bent hier