h

Iedereen moet gemeenteberichten kunnen lezen

7 januari 2009

Iedereen moet gemeenteberichten kunnen lezen

Sinds 1 januari van dit jaar publiceert alleen huis-aan-huisblad De Echo 'Rotterdam Bericht', het nieuws van de gemeente Rotterdam aan de burgers. Een steekproefje door verschillende wijken van de stad leert echter dat veel mensen deze krant niet ontvangen.

SP-fractievoorzitter Theo Coskun Om de Rotterdammers op de hoogte te houden van plannen van de gemeente publiceert het College van B&W 'Rotterdam Bericht' in een van de huis-aan-huiskranten. Tot voor kort gebeurde dit in De Maasstad maar per 1 januari worden deze berichten gepubliceerd in De Echo. Theo Coşkun: 'Niet iedereen heeft internet en belangrijke beslissingen die de gemeente neemt, moeten snel en duidelijk overgebracht worden naar de mensen. Een huis-aan-huiskrant is daar een goed middel voor, maar dan moet die ook echt huis aan huis bezorgd worden.'

Aan de oplage lijkt het niet te liggen: met – naar eigen zeggen – 358.600 exemplaren zou er bij elk huishouden een exemplaar op de mat moeten kunnen liggen, net zoals De Maasstad en de Havenloods. De SP wil weten of het College op de hoogte is van het feit dat veel Rotterdammers verstoken blijven van De Echo en het nieuws van de gemeente en hoe het dit probleem gaat oplossen. Coşkun: 'Als we de kloof tussen burger en politiek willen dichten, dan moeten de mensen ook weten wat de gemeente met de stad of hun buurtje voorheeft. Om blij om te zijn, of om op tijd tegen te kunnen protesteren.'

U bent hier