h

SP spreekt zich uit tegen actie bedelaars

14 december 2006

SP spreekt zich uit tegen actie bedelaars

Rotterdam, 14 december 2006,

Theo Cornelissen, fractievoorzitter van de SP in Rotterdam, stelde woensdag 13 december de volgende vragen aan het Rotterdamse college.

Geacht college,
Bedelen of niet.?
Vandaag stonden er berichten in de media dat ‘de gemeente en de politie’ in deze donkere dagen voor Kerstmis kaartjes uitdelen onder het winkelend publiek om te waarschuwen voor bedelaars. De SP-fractie is zeer verbaasd over deze actie, die lijkt te zijn geregisseerd door uw Projectbureau Veilig en heeft hierover de volgende vragen:

  • 1. Is het zo dat er nu nog veel bedelaars in het centrum rondlopen of is het een zeer trage ambtelijke reactie op een probleem dat jaren geleden een beetje bestond?
  • 2. Waar haalt u de wijsheid vandaan dat bedelaars 90 tot 150 euro per dag ophalen en daarnaast een uitkering krijgen van 500 tot 600 euro per maand?
  • 3. Bent U niet bang dat sommige jongeren zo op de verkeerde gedachte komen dat je met bedelen snel rijk kunt worden?
  • 4. Is de politie niet bij machte om met de APV in de hand die enkele overlastgevende bedelaar uit het centrum aan te pakken?
  • 5. Waarom juist in de maand december wanneer de mensen traditiegetrouw en in overeenstemming met onze joods-christelijke, islamitische en humanistische cultuur geneigd zijn extra aandacht en erbarmen te hebben voor dak- en thuislozen?
  • 6. Kan de gemeente Rotterdam haar zorgplicht garanderen voor alle dak- en thuislozen en mensen die recht hebben op een uitkering maar daar vaak maandenlang op moeten wachten?
  • 7. Hebben uw ambtenaren en de politie niets beters te doen, namelijk het aanpakken van zaken die echt zorgen voor onveiligheid op straat, zoals bijvoorbeeld zakkenrollers, tasjesdieven, te hard rijdende auto’s, dronken agressieve feestvierders?

Theo Cornelissen, Fractievoorzitter
Met vriendelijke groet,

Theo Cornelissen,

Fractievoorzitter
tcornelissen@sp.nl

U bent hier