h

SP stelt vragen over reisje naar San Francisco

14 december 2005

SP stelt vragen over reisje naar San Francisco

Vandaag woensdag 14 december zal George Verhaegen namens de SP fractie in de commissie Middelen van de gemeenteraad van Rotterdam de volgende vragen stellen:

  1. Heeft de wethouder toestemming gegeven voor een reisje van de gehele ambtelijke top naar de firma Oracle in San Francisco?
  2. Zo ja, uit welke personen bestaat het reisgezelschap en wat zijn de kosten?
  3. Is het waar dat de firma Oracle is aangeraden door voormalig wethouder Pastors?
  4. Ziet de wethouder geen gevaar voor de integriteit van de betrokken ambtenaren als ze zich uitgebreid laten fêteren door de leverancier van een nieuw HRM-systeem dat de gemeente voor 60 miljoen Euro wil aanschaffen?

Daarnaast zal de SP-fractie in de commissievergadering de brandweermannen feliciteren met hun overwinning en de wethouder vragen de volgende keer sneller tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde eisen. De burgemeester zal hij verzoeken voortaan geen olie op het vuur te gooien door bij acties te roepen “dat de FLO volledig uit de tijd is” (voorjaar 2004).

Tenslotte is de SP verbaasd over de aangekondigde sanering van de Rotterdamse belangen in het Westin hotel via de WTE. We begrijpen nu wel beter waarom de VVD aandrong op afschaffen van de logiesbelasting; Westin heeft die belasting jarenlang niet afgedragen en bouwde daardoor een schuld bij de gemeente op van vele honderdduizenden euro’s. Als een sigaar uit eigen doos worden de miljoenen aan gemeenschapsgeld via de investeringen in WTE nu kwijtgescholden en tot 0 teruggebracht. We begrijpen dan niet waarom de belastingschuld dan in 3 termijnen moet worden afgebouwd in plaats van een onmiddellijke verrekening.

Meer info bij: Theo Cornelissen (06) 20 43 01 96

U bent hier