h

Het bedrog van de OZB

11 april 2001

Het bedrog van de OZB

De SP houdt op woensdag 11 april om 20.00 uur een informatieavond over het 'bedrog van de OZB'.
Deze avond wordt gehouden in het kantoor van de SP-afdeling Rotterdam aan de Agniesestraat 36a.
Die avond wil de SP een OZB-hulpteam oprichten die een speciale OZ-Belastingtelefoon gaat bemannen en de komende tijd een (rijdend) spreekuur gaat houden in zo veel mogelijk Rotterdamse wijken.

De actie lijkt een herhaling te worden van 1996.
Toen tekenden 55.000 mensen bezwaar aan tegen de OZB en hielp de SP massaal bij het invullen van bezwaarschriften. Het startsein voor deze actie wordt gegeven met een informatieavond, woensdag 11 april in het afdelingskantoor aan de Agniesestraat.

Bij enkele honderdduizenden Rotterdammers valt vanaf vandaag de waardebeschikking van hun huis in de bus.
Het versturen van deze WOZ-beschikkingen duurt tot eind juli. Vanaf juni worden dan de eerste OZB-aanslagen verstuurd.
Deze aanslagen zijn weer gebaseerd op de eerder verzonden WOZ-beschikkingen (waardering onroerende zaken). Volgens de SP is er alle reden om mensen op te roepen het standaardbezwaarschrift, dat bij de beschikking zit, in te sturen.
Om de stijging van de marktwaarde van woningen te compenseren heeft het college van B en W weliswaar het tarief van de OZB met 39,6% verlaagd. Maar met name de eenvoudige huurwoningen worden toch getroffen; in sommige gevallen stijgt de virtuele marktwaarde zelfs met 100%. Opvallend is dat de dure huizen slechts met gemiddeld 25% in waarde stijgen. Dus zijn het opnieuw de huishoudens met de eenvoudige huurwoningen die meer OZB moeten gaan betalen. Volgens de SP is dit in tegenspraak met de afspraak dat de gemeente niet moet profiteren van de hoge woningprijzen.
De aangekondigde OZB-verlaging van 39,6% is volgens de SP daarom niet meer dan 'boerenbedrog'.

OZB levert al jaren vele vragen op:

  • - Hoe bepaalt men eigenlijk de marktwaarde van een sociale huurwoning?
  • - Wat hebben huurders aan de waardestijging van hun woning?
  • - Wat gebeurt er als ik bezwaar maak?
  • - Waarom moet de inning zoveel geld kosten?

U bent hier