h

Getild door de Wethouder!

4 november 2003

Getild door de Wethouder!

Van roze naar blauw, een vastgesteld aantal zones reizen per jaar en niet meer een trap op en af geholpen worden...dit is nog maar een greep uit de nieuwe bezuinigingsplannen van wethouder van der Tak!

Alleen al deze greep betekent een prijsverhoging in het reistarief van 67,5%! Het betekent dat gehandicapten niet meer dan 500 zones per jaar mogen reizen, dus dat die groep Rotterdammers beknot worden in hun vrijheid! En dat de tilservice, die Vervoer-op-Maat nu nog biedt, om gehandicapte Rotterdammers thuis of bij bezoek de trap op of af te helpen, wordt geschrapt.

Dit is, in tegenstelling tot wat Van der Tak meent, niet het in stand houden van het voorzieningenpakket, dit is afbraak!

Die afbraak willen wij tegen houden en om dat te doen organiseert de SP 26 november van 13.00u tot 14.00u een protestbijeenkomst op de trappen van het stadhuis. Om aan de gemeenteraadsleden te laten merken dat wij dit menen herhalen we de actie op 11 december.

Komt allen, Red de Solidariteit!

Meer informatie: Attie Vrijhof, E-mail - De Rode rijders, actiegroep gehandicapten SP

Zie ook: Getild door wethouder

Terug naar: de Agenda of Actie

U bent hier