h

Begroting Feijenoord

2 januari 2001

Begroting Feijenoord

In de begrotings behandelingen op 12 en 14 december 2000 in de raad van deelgemeente Feyenoord is de SP-fractie fel van leer getrokken tegen de zittende coalitie. Een aantal moties en amendementen werden ingediend om de begroting aan te passen, maar helaas kreeg geen enkel van de door de SP gedane voorstellen een raadsmeerderheid achter zich. Onder andere werd voorgesteld geld uit te trekken voor het daklozen project Sanford en Zo, extra geld voor het schoolmaatschappelijk werk, het inhouden van geld van gemeentelijke diensten die hun taken niet goed uitvoeren (zoals de ROTEB), extra geld uit te trekken voor het aanleggen van meer 30-km zones in de woonwijken. Een motie om meer geld voor speeltuinen en speelplekken in de deelgemeente vrij te maken werd ingetrokken na de toezegging dat er daadwerkelijk meer geïnvesteerd zal worden in onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Dit wordt in de gaten gehouden.

U bent hier