h

Schriftlijke vragen

20 december 2004

Schriftlijke vragen

Rotterdam, 20 decemberi 2004

Schriftelijke vragen aan het college over de uitvoering van de WWB

Geacht college,

Sinds de invoering van de WWB zijn er een aantal zaken veranderd. Wij hebben nu de volgende vragen:
-  Hoeveel klachten zijn er in Rotterdam al binnengekomen over
   de uitvoering van de WWB, en hoeveel kwamen er in 2003
   binnen over de oude Bijstandswet?
-  Hoeveel aanvragen Bijzondere Bijstand zijn er
   binnengekomen sinds de invoering van de WWB, en zijn er
   meer aanvragen gekomen na invoering van de nieuwe wet?
-  Komt er binnenkort een evaluatie van de uitvoering van de
   WWB, en zo nee waarom niet?

Met vriendelijke kerstgroet,

Fractievoorzitter SP
Theo Cornelissen

Terug naar Schriftelijke vragen

U bent hier