h

Verslag actie WVG rode rijders

1 december 2003

Verslag actie WVG rode rijders

Naar aanleiding van de behandeling van de voorgestelde bezuinigingen op de WVG in de commissie Sociale Zaken op woensdag 26 november, hebben de rode Rijders, actiegroep gehandicapten van de SP, korte tijd de ingang van het stadhuis bezet.
In de korte tijd dat we er stonden, de koningin kwam op bezoek die middag en dan willen ze bij het stadhuis blijkbaar geen demonstraties, hebben we toch heel wat flyers uit kunnen delen en hebben heel wat mensen ons spandoek gezien.

Getild door wethouder

Tijdens de commissievergadering, waar veel gehandicapten aanwezig waren, heeft Attie Vrijhof, van de Rode Rijders van de SP, ingesproken.

Commissievergadering

In vijf minuten tijd valt niet al te veel te bespreken dus de inspreker heeft zich beperkt tot de zonemaximering van 500 per jaar. Attie heeft duidelijk gemaakt dat dit voorstel niet conform het WVG-Protocol (waarin de minimale uitvoering van de WVG is vastgelegd) is en de gevolgen van deze maatregel duidelijk gemaakt. Naast de rode Rijders hebben ook de VGR en de COSBO hun bezwaren duidelijk gemaakt.

Ineke Palm heeft als lid van de commissie Sociale zaken en Onderwijs namens de SP duidelijk gemaakt waarom de SP tegen de nieuwe maatregelen van Van der Tak zal stemmen. Allereerst krijgen mensen die van Vervoer-op-Maat gebruik maken een onrechtvaardige prijsverhoging voor hun kiezen van 67,5%, omdat overgegaan wordt van de roze naar de blauwe strippenkaart. De SP vindt het onrechtvaardig dat ouderen met een handicap meer moeten betalen dan ouderen zonder een handicap. Steun hiervoor kwam van GL, ChristenUnie en de PvdA (met enige aarzeling). Ook de VVD was kritisch, de roze strippenkaart zou eigenlijk voor alle ouderen moeten gelden maar zij zal zich laten leiden voor wat in deze tijden van bezuiniging 'praktisch haalbaar'is.
De wethouder verdedigde zich door te stellen dat Vervoer-op-Maat ook meer biedt, immers dit vervoer komt voor de deur terwijl andere ouderen naar de halte moeten lopen. Waarop Ineke Palm direct tegen in bracht dat vervoer op maat geen luxe is maar een noodzakelijke voorziening voor gehandicapten en ouderen.
Ineke Palm heeft ook krachtig geprotesteerd tegen de zone-rantsoenering, het afschaffen van de tilservice en het aanbrengen van meters op de scootmobielen. Daarnaast pleitte ze voor het instellen van een terugbelservice waar de SP al meerdere malen op heeft aangedrongen.

Ondanks alle kritiek wil de wethouder zijn maatregelen doorzetten. Reden genoeg voor verdere acties!

Zie ook: Protestbijeenkomst WVG
en het artikel in het RD

Terug naar Actie

U bent hier