h

Motie betreffende verduistering Boijmans - van Beuningen

20 december 2003

Motie betreffende verduistering Boijmans - van Beuningen

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op donderdag 18 december, ter bespreking van de brief van het college n.a.v. de rapportage "Aanbevelingen en feiten inzake de verduistering bij het museum Boijmans van Beuningen in mei en juni 2003",

heeft kennis genomen van het rapport van de heer A Vermeulen en van de beantwoording van vragen uit de raad door het college,

constaterende dat

  • de verduistering heeft plaats gehad in een periode van een niet op orde zijnde en onderbezette financiële administratie
  • er sprake was van een langdurige hectische periode voor de personeelsleden van het museum
  • er volgens het rapport sprake is van onvolkomenheden in het hele systeem van betalingen

voorts constaterende dat de verduistering alleen maar kon plaatsvinden doordat wat betreft de noodzakelijke handelingen in verband met het overmaken van geld de bestaande instructie niet is opgevolgd en niet gebruik is gemaakt van de bestaande controlemogelijkheden

overwegende dat

  • de desbetreffende wethouder verantwoordelijk is voor een ter zake doend werkklimaat en een ter zake alertheid bij de verantwoordelijke ambtenaren
  • deze alertheid wel verwacht mag worden, maar dat is nagelaten de betrokken ambtenaren aan te spreken op hun tekortkomingen
  • door dit nalaten het vertrouwen in de politiek is geschaad

keurt daarom het gevoerde beleid van wethouder Hulman in deze af

en gaat over tot de orde van de dag

Meer informatie: Theo Cornelissen (06-) 20 43 01 96, E-mail

Terug naar Gemeenteraad

U bent hier