h

Het is geen ramp om Rotterdammer te zijn!

1 december 2003

Het is geen ramp om Rotterdammer te zijn!

Eerste reactie SP op nota "Rotterdam zet door" 1-12-2003

Met gemengde gevoelens heeft de SP fractie in de gemeenteraad van Rotterdam kennis genomen van het lang verwachtte rapport van brandweercommandant Berghuijs.
Veel aangekondigde maatregelen en gevraagde wetswijzigingen kunnen zowel positief als negatief worden uitgelegd, afhankelijk van de nadere uitwerking. Veel in het rapport is vaag, voortbordurend op bestaand beleid, is nu nog in strijd met bestaande wet- en regelgeving. Dit rapport maakt zich terecht druk om de toekomst, maar is daarbij teveel bezig met wie en wat we niet willen toelaten dan te zorgen voor een betere toekomst voor de Rotterdammers die er nu al zijn.
Het college heeft gekozen voor de benadering van de stad via de ogen van een rampenbestrijder. Het rapport staat dan ook vol oorlogstaal als stadsmariniers, uitzonderingstoestand en frontlijnsturing.

De discussie begon in augustus naar aanleiding van een statistisch rapport over een statistisch probleem. De SP heeft toen gezegd dat we blij zijn dat er nu eindelijk weer gesproken kan worden over spreiding, De SP is al 20 jaar voor spreiding, maar dan ook spreiding van kennis/ inkomen en macht. De SP is voor gemengde wijken en gemengde scholen. Maar het is de vraag of dit rapport van dit college het antwoord is op de bestaande problemen. De zogenaamde betere buurten blijven op slot voor mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw.
Sinds augustus is de toon van de discussie verkeerd. Er is ook door het college veel geroepen in de media, van allochtonenstop tot minarettenstop. Het college ademt teveel xenofobie en creëert een sfeer waarin de helft van de Rotterdammers zich een ongewenste vreemdeling voelt. Juist in combinatie met het veiligheidsbeleid zijn er te veel Rotterdammers die als verdachten worden gezien.

Het college legt de rode loper uit voor de rijkeren en wijst de armen de achterdeur naar buiten. Sommige zaken kunnen echt niet. Er moet ruimte blijven voor echte politieke vluchtelingen. Dus er kan geen sprake zijn van een "statushoudersstop". Ook de eis van 120 % van het minimumloon is voor de SP onaanvaardbaar. Er zijn talloze redenen waarom mensen recht hebben op een huis in Rotterdam, is het niet in een probleemwijk dan moet er ruimte gemaakt worden in de andere wijken.
Maar niet alles is negatief. De SP fractie deed in september concrete voorstellen om te komen tot stabiele wijken door een andere woonruimteverdeling. Het college voorstel om te komen tot positieve ballotage in de probleemwijken, zou daarvan het begin kunnen zijn. Maar ook hier is er veel onduidelijkheid over hoe het college die positieve ballotage vorm wil geven. Ook wordt niet duidelijk wat gewenste of ongewenste bewoners zijn. Zo staan er veel termen in de collegevoorstellen, waarvan nog niet duidelijk is wat de criteria zijn.

Het is juist dat er in het verleden teveel op zijn beloop is gelaten en er niks gedaan is aan de toenemende individualisering. Deze jarenlange klacht van de SP werd steeds weggewuifd, en gelukkig worden veel problemen nu erkend en bespreekbaar gemaakt. Hier en daar wordt er wel gewaarschuwd voor de negatieve berichtgeving en er wordt zelfs een imagocampagne aangekondigd, maar het publiciteitsoffensief van dit college is al anderhalf jaar contraproductief aan de zo gewenste citymarketing. Sommigen zeggen "Rotterdam en de Rotterdammers worden gedemoniseerd!" De SP zegt: het is geen ramp om Rotterdammer te zijn! Dit college begint aan de verkeerde kant. Ook weer in dit rapport. Teveel repressie en te weinig ruimte voor de jeugd. Beter werk, betere woningen en betere scholing komen nu pas aan het eind. Dit college ziet teveel Rotterdammers als een probleem en gaat te weinig in op de kennis de kunde en de mogelijkheden van die Rotterdammers om hun lot in eigen hand te nemen.

De concrete uitwerking van alle vage voorstellen zal leiden tot verdere beoordeling. Voor de SP heeft het college nu een eerste stap gezet. De vraag is of het een stap naar rechts of een stap naar links zal blijken te zijn. Voor ons kan alleen een stap naar links. Een stap waarin de menselijke waardigheid van alle Rotterdammers wordt gerespecteerd, de gelijkwaardigheid wordt gegarandeerd en de solidariteit tussen al die Rotterdammers wordt georganiseerd. "Ze zijn me allemaal even lief" zei Ivo Opstelten. Dat blijkt niet echt uit dit rapport.

Download het rapport als pdf-bestand (hiervoor heb je wel de acrobat-reader nodig)
(Voor het downloaden van het PDF-document: Klik met de rechtermuisknop op de link en kies: doel opslaan als / save target as)

Info: Theo Cornelissen, fractievoorzitter SP gemeenteraad Rotterdam (06-)20 43 01 96

Zie ook: College: stop op alle kansarmen (RD)
College wil kansarmen afstoten en kansrijken aantrekken (RD)
Overzicht maatregelen 'Rotterdam zet door' (RD)

Terug naar Persberichten

U bent hier