h

Langdurigheidstoeslag zorg dat je hem krijgt!

29 november 2003

Langdurigheidstoeslag zorg dat je hem krijgt!

Begin dit jaar ontving de gemeente van het rijk een bedrag van 1,6 miljoen om de langdurige minima tegemoet te komen in hun levensonderhoud. Dit is de zogenaamde Langdurigheidstoeslag. SoZaWe gaat pas in december over tot uitbetaling van de toeslag maar dat betekent zeker niet dat alle langdurige minima dit bedrag automatisch op rekening krijgen bijgeschreven.
Alleen zij die, in 2003, een bijzondere uitkering van € 350,= in het kader van de Duurzame Gebruiksgoederen Regeling (de 350-euroregeling) aanvragen en die uitkering ook toegekend krijgen, komen in aanmerking voor de langdurigheidtoeslag. De SP vindt dit een merkwaardige manier om de drempel te verhogen en constateert dat SoZaWe tevens gruwelijk tekort schiet in de voorlichting. Het heeft er alle schijn van dat men er veel aan gelegen is zo weinig mogelijk mensen te geven waar ze recht op hebben.
Sinds 2001 komt iedereen die langer dan drie jaar van een inkomen op bijstandsniveau leeft in aanmerking voor de '350-euroregeling'.
Dus: wilt u in aanmerking komen voor de Langdurigheidtoeslag dan moet u dus eerst een aanvraag doen voor de 350-euroregeling en moet u:

  1. Langer dan drie jaar op het minimumniveau leven
  2. Uw woning eens kritisch doorlopen en bekijken of uw koelkast, fornuis, bankstel, TV of een ander duur apparaat aan vervanging toe is.
  3. Zo snel mogelijk
  4. Als uw aanvraag wordt toegekend krijgt u in december ook de langdurigheidtoeslag bijgeschreven.

De SP roept u met klem op deze aanvraag te doen. Niet geschoten is immers altijd mis.

Fabels
Er gaat een aantal verhalen de ronde dat u geen recht op de 350-euroregeling zou hebben:
Zou zouden alleenstaanden tot 57 jaar niet in aanmerking komen voor de regeling. Dit is onjuist:
alleenstaanden kunnen wel degelijk een uitkering in het kader van de Duurzame Gebruiksgoederen
Regeling aanvragen: het is een verhoging van de uitkering tot 450 of 400 euro waarvoor men niet in
aanmerking komt.

Ook mensen die wel zouden kunnen werken, maar niet binnen één jaar kunnen worden bemiddeld,
kunnen een beroep doen op deze regeling. Zij kunnen dit doen tot en met het jaar waarin feitelijk
wordt gestart.

Stel bijvoorbeeld dat u vorig jaar bij SoZaWe bent geweest voor een heronderzoek. Daarbij is vast
gesteld dat u niet (meer) bemiddelbaar bent voor Arbeid in dienstbetrekking. Om deze reden heeft u
vrijstelling van de arbeidsverplichting gekregen. Het kan ook zo zijn, dat er is vastgesteld dat u wel
zou kunnen gaan werken met behulp van een reïntegratietraject, maar u niet binnen één jaar kan
worden toegeleid naar een reïntegratietraject. In alle gevallen: als u meer dan drie jaar op het sociaal
minimum leeft, kunt u nu een beroep doen op de regeling.

Deze regelingen rondom uitkeringen zijn beslissingen van het gemeentebestuur, waar de SoZaWe
beambten zich aan hebben te houden!
De praktijk is vaak anders, en de SP vreest dan ook vele afwijzingen op onterechte gronden. Houd
echter voet bij stuk! Als bijstandsgerechtigde heeft u vele plichten, maar dient u ook gewoon te krijgen
waar u recht op heeft!

Wordt uw aanvraag (onterecht) afgewezen, dan verzoeken wij u dat aan ons te melden. De SP is van plan deze verhalen te bundelen en in januari als zwartboek aan te bieden aan het College van B en W. U kunt uw melding telefonisch doorgeven op nummer (010) 417 33 59, per post naar SP Rotterdam, Teiligerstraat 21-a , 3032 AP Rotterdam of per e-mail naar rotterdam@sp.nl

informatieavond Wet werk en bijstand
Vrijdag 12 december organiseert de SP-Rotterdam een informatieavond over de nieuwe bijstandswet: de WWB, inmiddels omgedoopt tot de 'Wet Water en Brood', met medewerking van onder andere SP Tweede-Kamerlid Piet de Ruiter.
Als u wilt weten wat ons met de invoering van de nieuwe wet op 1 januari aanstaande allemaal boven het hoofd hangt, en wat er tegen te kunnen doen, kom dan 12 december naar het SP-kantoor aan de Vijverhofstraat 65, Rotterdam
Aanvang: 20.00 uur Zaal open: 19.30 uur Toegang: gratis

Meer informatie: afdeling Rotterdam, Teilingerstraat 21-a, 3032 AP Rotterdam, Tel (010-) 707 48 78 E-mail

Download de Flyer als pdf-bestand (hiervoor heb je wel de acrobat-reader nodig)
(Voor het downloaden van het PDF-document: Klik met de rechtermuisknop op de link en kies: doel opslaan als / save target as)

Terug naar Actie

U bent hier