h

Bezoek aan Lombardijen

26 november 2003

Bezoek aan Lombardijen

Het bestuur van Huurders Platform Lombardijen aan de Pirandellostraat ontving ons en vertelde ons over de woonvisie die in 2000 gemaakt is. Hierin staat hoe Lombardijen er in 2010 uit zal zien.Tot op heden is er nog geen start gemaakt met de herstructurering. Alles gaat zeer langzaam. Ouderen vluchten weg en daar mee de sociale structuur van de wijk. Veel kansarme jonge grote gezinnen komen er voor terug in de goedkope woningen. Ernstige situaties zoals in sommige wijken in Rotterdam moeten voorkomen worden, de stabiliteit moet worden hersteld.

Even later gingen we langs een ambulant jongerenwerker in zijn nieuwe JIP ruimte aan de Cattulusweg. Hij kent zo’n beetje alle probleemjongeren in de wijk. Het JIP in Lombardijen probeert probleemjongeren om te laten gaan met verantwoordelijkheid, zoals het organiseren van activiteiten. Dit om de jongeren trots te laten voelen op wat ze in hun wijk kunnen bereiken. Er wordt goed samengewerkt met de Catamaranschool, jongeren maken gebruik van het E-centum van de school.

Het E-centrum (computer/internet centrum) hebben we later kunnen bezichtigen tijdens ons bezoek aan de openbare basisschool de Catamaran waar we werden ontvangen door twee adjuncten. De Catamaranschool heeft in een actieve rol in de wijk. Scholieren kunnen straf krijgen voor het geven van overlast buiten de school, dit gaat i.s.m. de buurtagent. 85% van de scholieren is allochtoon. Er zijn twee Prismaklassen voor kinderen die nog geen Nederlands spreken. Er is een groot draagvlak in de wijk voor het creëren van een brede nieuwe school zoals de Catamaran dat wil. De deelgemeente werkt niet echt mee.

Meer informatie: Theo Cornelissen (06-) 20 43 01 96, E-mail

Terug naar Gemeenteraad of Buurten in de Wijken

U bent hier