h

Algemene Beschouwingen - Bijdrage SP fractie deelgemeente Noord

31 oktober 2003

Algemene Beschouwingen - Bijdrage SP fractie deelgemeente Noord

Tomaat Nieuws Noord Tomaat

Bezuinigingen doodsteek voor bewonersorganisatie
Samenvatting algemene beschouwingen SP fractie deelgemeente Noord, 30 oktober 2003

De SP keurt de onbezonnen bezuinigingspolonaise af waarin het rijk, de gemeente en de deelgemeente achterelkaar mee hossen. De bezuinigingen treffen immers de zwakkeren in onze samenleving onevenredig hard, en ondermijnen de solidariteit en daarmee de beschaving van onze samenleving. Wat betreft de deelgemeente is de SP vooral verbolgen over de forse bezuinigingen op de bewonersorganisaties, het opbouwwerk en op welzijn. Het lijkt er meer op dat het bestuur er alleen maar mee bezig is de begroting rond te krijgen dan dat het bestuur er een duidelijke visie op de bezuinigingen op nahoudt. Volgens de SP zullen de bezuinigingen op de bewonersorganisaties een doodsteek blijken te zijn.

De SP wil liever onderzoeken of de deelgemeente niet beter in wijkraden opgedeeld kan worden, met een centrale rol voor de bewonersorganisaties midden in de wijk. Die moeten dan wel een democratisch door de wijkbewoners verkozen bestuur krijgen. Kortom: je moet de bewonersorganisaties optuigen, niet afbreken. In aanloop naar zoiets als wijkraden zou de deelgemeente organisatie wijkcommissies kunnen instellen, in plaats van de commissies buitenruimte, welzijn en algemene zaken.

Om de huidige bezuinigingen te verzachten ziet de SP graag dat de deelraad er ook voor kiest om ook op zichzelf te bezuinigen. Een kaasschaaf bezuiniging van 25% kan al snel € 20.000 op leveren.

De volledig uitgesproken tekst van de eerste termijn kunt u hier nalezen.

Mathijs Spaas, fractievoorzitter

Terug naar Nieuws Noord

U bent hier