h

Wob brief Esso station Gordelweg

14 december 2002

Wob brief Esso station Gordelweg

Tomaat Nieuws Noord Tomaat

Aan het dagelijks bestuur van deelgemeente Noord

Rotterdam, 12 december 2002

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, en vraag het volledige dossier op over de komst van een Esso-station aan de Gordelweg ter hoogte van nr 120.

Kortom alles over:

  • De correspondentie met Esso en andere overheden (gemeente en provinciaal) hierover;
  • De feiten waarmee Esso een juridische claim zou kunnen onderbouwen;
  • De correspondentie met andere instellingen zoals 3VO (VVN);
  • De ambtelijke en bestuurlijke stukken over de afgegeven vergunningen en genomen besluiten, de nog te vergeven vergunningen en te nemen besluiten en de verdere procedures (kortom de stand van zaken rondom de mogelijke komst van het Esso-station aan de Gordelweg);
  • De kosten die voor rekening komen van (deel)gemeente voor de inrichting van de locatie.

Ik verneem graag hoe snel ik in bezit kan komen van dit volledige dossier.

Met vriendelijke groet,

Mathijs Spaas, SP-raadslid deelgemeente Noord

Zie ook: Persbericht begroting 2003 2e termijn
en Moties begroting 2003 2e termijn

Terug naar Nieuws Noord

U bent hier