h

Algemene Beschouwingen - Bijdrage SP fractie deelgemeente Noord

9 november 2002

Algemene Beschouwingen - Bijdrage SP fractie deelgemeente Noord

Tomaat Nieuws Noord Tomaat
Archief

Op 7 november vond de eerste termijn plaats van de algemene beschouwingen over de begroting 2003 van deelgemeente Noord. Namens de SP heeft Mathijs Spaas zich gekeerd tegen de bezuinigingen die het bestuur wil doorvoeren op welzijn, weg- en groenonderhoud. Die bezuinigingen staan volgens hem in een schril contrast met het geld dat gaat zitten in de invoering van dualisme (ruim 1,3 miljoen Euro over 2002 en 2003). Ook is er wel geld over voor de nieuwe huisvesting van de deelgemeente (450.000 euro in 2003), terwijl het wijkhuis in het Oude Noorden dicht zou moeten. Volgens de SP wordt de burger er niets wijzer van - vooral omdat er in de afgelopen 8 maanden niets is gebeurd, dan gesteggeld over het dualisme.
De SP vindt echter dat de politiek eerst in eigen vlees moet snijden. Het is niet te verkopen dat de overheid zich terugtrekt uit het onderhoud en beheer, en tegelijkertijd buurtbewoner oproept daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen. De fractieondersteuning van 75.000 euro moet bijvoorbeeld daarom volledig gebruikt worden voor betere doelen.
Door de verslechteringen en het duurder worden van het openbaar vervoer, groeit het ongewenste autoverkeer door Noord - daarmee neemt de druk op leefomgeving en volksgezondheid toe. Naast een betere ontsluiting van de wijken met bus en tram, moet er meer ruimte voor fiets en voetganger komen, zowel in het beleid als op straat. Het bestuur moet zich hier hard voor maken. Zo ook moet het bestuur durven terug te komen op de foute beslissingen over de komst van een ESSO station aan de Gordelweg - wat een aanzuigende werkingheeft op nog meer verkeer in de Noord.
De SP in Noord roept het bestuur op zich fel te verzetten tegen het onbezonnen wegbezuinigen van I/D-banen (banenpool/Melkertbanen). Die banen dienen omgezet te worden in regulier werk. Wegbezuinigen ervan zal het een eind betekenen van al het welzijnswerk, de buurtvoorzieningen, en de reiniging en het onderhoud in de wijken. De deelgemeente Noord moet zich niet achter bezuinigingen van gemeente en regering verschuilen. Alleen als zij met geestdrift de verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor de belangen van iedereen die woont, werkt en leeft in Noord, dan zal de betrokkenheid bij de politiek en de omgeving kunnen groeien.

Op 12 december zal de tweede termijn plaatsvinden. De deelgemeenteraad van Noord stelt dan de begroting vast. De volledig uitgesproken tekst van de eerste termijn kunt u hier nalezen.

Mathijs Spaas, fractievoorzitter

Terug naar Archief

U bent hier