h

Problematiek van de buitenruimte in Oosterflank.

30 oktober 2002

Problematiek van de buitenruimte in Oosterflank.

Tomaat Nieuws AlexanderTomaat
Archief

De fractie van de SP in de deelgemeente Prins Alexander heeft door middel van een initiatiefvoorstel de problematiek van de buitenruimte in de wijk Oosterflank op de agenda van de deelraadsvergadering van 4 november 2002 geplaatst.
Het gaat dan om diverse zeer slechte bestratingen, slecht onderhouden speelplaatsen, rioolverstoppingen (mogelijk mede veroorzaakt door de niet geringe verzakking in de wijk), bomen die te dicht op de gevels zijn geplaatst en nu overlast veroorzaken, enz.

In het onderhoudsprogramma van dit jaar werden alle wijken genoemd, behalve de Oosterflank. Als reden daarvoor werd gegeven, dat er vanuit deze wijk nauwelijks of geen klachten kwamen en gemeentewerken de prioriteit stelt op basis van het aantal klachten. Maar zowel recentelijk als in het verleden hebben diverse bewoners aan de bel getrokken; zijn er bezoeken geweest van bestuurders en ambtenaren, die ter plekke hebben aangegeven dat de situatie dringend aangepakt zou moeten worden. Tot nu toe is er echter nog niets gebeurd.

De voorstellen van de SP fractie zijn de volgende:

- Vanuit het onderhoudsprogramma van dit jaar middelen beschikbaar te stellen (eventueel door her-rangschikking), opdat de meest urgente plekken direct aangepakt kunnen worden. Indien nodig zou een beroep op de reserve van de buitenruimte/bestrating gedaan moeten kunnen worden.

- Op korte termijn (gereed voor einde 2002) een inventarisatie te maken van alle slechte plekken in de Oosterflank, deze te voorzien van een financieel plaatje, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de begrotingsbehandeling 2003

- Daar we al tegen het einde van 2002 lopen, zal er dit jaar niet veel meer kunnen gebeuren. Gezien de slechte staat van onderhoud en omdat enkele jaren geleden aan bewoners al toezeggingen zijn gedaan, stellen wij voor het Trondheimpad de grootste urgentie te geven.

Terug naar Archief

U bent hier