h

Actieve discussie in Rotterdam over de Nieuwe Oorlog

7 december 2001

Actieve discussie in Rotterdam over de Nieuwe Oorlog

Nieuws Archief

Vrijdag 7 december organiseerde de afdeling Rotterdam een openbare discussieavond over de Nieuwe Oorlog.
In het Bouwcentrum 'Expo' aan de Schiekade kregen vijftig belangstellenden eerst via de korte videofilm "Oog om oog" de recente geschiedenis vanaf 11 september 2001 voorgeschoteld.
Daarna liet een panel van drie deskundigen hun licht schijnen over de Nieuwe Oorlog.
Behalve SP fractiemedewerkster Krista van Velzen waren dat Jasper Fastl, landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten (de jongerenorganisatie binnen de PvdA) en Benji de Levie, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van het Palestina Komite. Met name die laatste legde nadrukkelijk verbanden tussen de ontwikkelingen in Afghanistan en in Israël.
De Levie putte zich verder uit een historisch overzicht te geven van het conflict tussen Israël en de Palestijnen en wees op de dubieuze rol van de Amerikanen. "Als Irak niet voldoet aan VN-resoluties, wordt er ogenblikkelijk gebombardeerd", zei hij. "Israël voldoet ook niet aan VN-resoluties, maar daar hoor je de Amerikanen niet over."

Interessant was ook het standpunt van de Jonge Socialisten, die bij monde van hun voorzitter Jasper Fastl verklaarden van het begin af aan tegen de bombardementen in Afghanistan te zijn.
Daarmee staan de Jonge Socialisten lijnrecht tegenover de moederpartij PvdA. Fastl zoekt de achtergronden van de aanslagen bij de westerse arrogantie in de wereldpolitiek.
Net als de SP twijfelen ook de Jonge Socialisten aan het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO.
Krista van Velzen verwoordde eens te meer het standpunt van de SP. "Ja, wij zijn voor het oppakken en berechten van de daders van de aanslagen van 11 september", zei zij. "Maar de bombardementen zijn inhumaan, omdat zij leiden tot burgerslachtoffers en vluchtelingenstromen. Bovendien zijn zij ineffectief, omdat je hiermee geen compleet netwerk vernietigt, dat zich immers uitstrekt over 55 verschillende landen
De aanwezigen lieten zich in de vragenronde niet onbetuigd. Zo klonk er ook stevige kritiek op de acties van de Palestijnen. "Het is nooit een bevrijdingsdaad om burgers aan te vallen. Dat geldt voor Israël, maar ook voor de Palestijnen", klonk het uit de zaal. Uiteraard was deze opmerking gericht aan De Levie, die alle begrip toonde voor deze kritiek.

U bent hier