h

Eerste onderzoek havenschandaal: Tijd voor verkiezingen

4 oktober 2001

Eerste onderzoek havenschandaal: Tijd voor verkiezingen

Tomaat Persbericht Tomaat

Rotterdam, 01 oktober 2004

Vandaag zijn de resultaten van het onderzoek van Price Waterhouse Cooper (PWC) naar de bankgaranties van het Havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt. Dit onderzoek is op 30 augustus ingesteld door de Raad van Commissarissen (RVC) van het Havenbedrijf. Daarnaast loopt nog het onderzoek van het College van B&W onder leiding van de heer Lemstra. Na een second opinion van de Rekenkamer Rotterdam op dat onderzoek kan de raad eind oktober debatteren en conclusies trekken op basis van de dan gepresenteerde bevindingen en aanbevelingen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek van PWC kan al wel de conclusie getrokken worden, dat de positie van verantwoordelijk wethouder van Sluis (Leefbaar Rotterdam)  onhoudbaar is geworden.

Want hij had het havenbedrijf zo moeten organiseren dat eigenmachtig optreden van de directeur binnen de financiële perken was gebleven.

Zelfs het verweer dat ook vorige wethouders dat eigenmachtig optreden middels een zeer ruime mandaatregeling hadden toegestaan is geen echt verweer. In het verleden zijn ministers afgetreden vanwege veel kleinere fouten van hun voorgangers.

Het argument dat deze LR-wethouder moet aanblijven omdat anders de coalitie klapt, is een vals argument. Dat zou een vrijbrief zijn voor alle wethouders om grove fouten te maken. Het zou de gemeenteraad, als controleur van het college, met lege handen laten staan. Want een afkeuring van het collegebeleid zou dan niet meer met aftreden van een wethouder gesanctioneerd kunnen worden.

Net als bij het nationale parlement is het sinds de invoering van het dualisme veel eerder mogelijk dat een kabinet cq college van B&W struikelt. Maar in tegenstelling tot het parlement is het bij gemeentes niet mogelijk de gemeenteraad te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Toch is daar nu juist alle reden toe. Laat de kiezer zich uitspreken over welke partijen in welke coalitie wethouders moeten leveren om deze stad verder te besturen.

De SP pleit er dan ook voor om analoog aan de zogenaamde Rotterdam-wet in Den Haag snel te zorgen voor een wetswijziging, die vervroegde lokale verkiezingen mogelijk maakt.

Tot die tijd zou een zogenaamd zakencollege, gebaseerd op een afspiegeling van de huidige gemeenteraad, de lopende zaken kunnen waarnemen en politiek gevoelige zaken in de ijskast kunnen zetten tot de Rotterdammers weer de gelegenheid hebben gehad om zich uit te spreken.

Meer informatie:
Theo Cornelissen - (06) 20 43 01 96

Terug naar Persberichten

U bent hier