h

Wethouder doet niets aan autovrije dag

22 september 2001

Wethouder doet niets aan autovrije dag

Nieuws Archief

Tekst zoals uitgesproken door Mathijs Spaas in de raadsvergadering van 20 september 2001, afdoening motie Spaas.

Meneer de voorzitter Nog twee nachtjes slapen en dan is het eindelijk 22 september. Dan is het Europese autovrije dag. Dit jaar gecombineerd met de OV-promotiedag en de nationale fietspromotiedag.
Voor de Europese autovrije dag zijn al vele mensen in vele steden al geruime tijd in de weer met voorbereidingen. Voorbereidingen voor deze dag, waarvan de symbolische waarde hoog genoemd mag worden, zijn al jaren in volle gang.
Natuurlijk, elk gemeentebestuur weet dat zo'n dag niet de ultieme oplossing is voor het mobiliteitsprobleem. Maar, en dat weet ook elk weldenkend mens, de signaalfunctie van zo'n dag is wel degelijk belangrijk. Daarom zullen diverse media al op zaterdagavond en anders op zondag of maandag berichten over lege straten, pleinen, boulevards en avenues…in vele grote Europese steden… Die berichten alleen al, in de kranten, op de radio en de televisie maken zo'n dag bij voorbaat geslaagd, en voor een jaarlijkse herhaling vatbaar. Zeker als er een andere invulling gegeven wordt waar doorgaans slechts auto's rijden.
Zonder twijfel is dat ook de heersende mening van een overgrote meerderheid van deze raad. In ieder geval is het de mening van de SP-fractie. Net zoals dat het de mening is van het merendeel van de Nederlandse bevolking, volgens een Nipo-onderzoek van het afgelopen weekend. (47% voorstander, 24% geen mening, slechts 29% tegen) En misschien kan het aantal voorstanders alleen nog maar groeien, als er voldoende alternatief vervoer geregeld wordt en als er tal van activiteiten ondernomen worden.
Daarom, wij wisten dit natuurlijk al veel langer, heb ik al op 16 september 2000 aan het college een brief gestuurd. In deze brief vroeg ik om een goede en tijdige voorbereiding voor de Europese autovrijedag. In die brief stonden voorstellen voor de invulling van culturele, recreatieve, en sportieve straatactiviteiten, en al het idee voor het RET vervoer voor een "Halve Euro van Hiero naar daaro". De mogelijkheid hebben we geopperd voor een combinatie met culturele straatspeeldagen.
Ideeën zat, om nog meer ideeën vanuit de Rotterdammers op te laten borrelen, en van de Europese autovrije dag een stadsbrede happening te maken… U allen hier in de raad weet inmiddels wat ervan die brief terecht is gekomen: niets, noppes, nadah. Wij kunnen slechts gissen waar de brief terecht is gekomen. Hij is waarschijnlijk zoekgeraakt bij de verantwoordelijk wethouder Verkeer en Vervoer tussen de vele briefjes van Leontien Zijlaard van Moorsel, de briefjes van paardenrijdende havenbaronnen, briefjes van de vrienden uit het midden en kleinbedrijf of ander volk waar de wethouder wel zijn oren naar laat hangen.
Meneer de voorzitter, Zonder enige vorm van excuus over het zoekraken van de brief, hebben we als SP-fractie keurig de parlementaire weg bewandeld. We hebben erover gepraat in de commissies en in de raad. En iedereen in deze raad, met uitzondering van de VVD, was het met de SP eens dat er iets moest gebeuren. Echter, ook daarvan weet u de uitkomst: de wethouder wilde niet, en wil nog steeds niet, en wat veel schrijnender is: de wethouder is als de dood voor boze reactie uit het borrelcircuit. Dus doet de wethouder niets.
Meneer de voorzitter, ik druk me uiterst voorzichtig uit wanneer ik zeg dat een dergelijke houding arrogant is en verwerpelijk. Er hoeft maar één topsporter het stadhuis binnen te rennen om van korte broek te wisselen of deze wethouder van Sport rent er hijgend achteraan: onaanvaardbaar. Natuurlijk is het zo dat de lakse houding van het overgrote deel in deze raad, dit gedrag alleen maar versterkt heeft. Ik kan mij in ieder geval niet voorstellen dat de bijdrage van de heer Peet over dit onderwerp de druk op deze wethouder ook maar een klein beetje verhoogd heeft. Ik hoor het de heer Peet nog zeggen - ik citeer: "Ook ik vind dat de voorstellen lang op zich hebben laten wachten. Elke poging van de commissie is op onwil van de wethouder gestuit." Einde citaat.
Omdat de wethouder niet voort was te branden, zijn we zelf aan de slag gegaan. Als SP zijn we ook bij dit onderwerp onze eigen weg gegaan. Wij hebben moties ingediend om een uitspraak van de raad te vragen. En tot onze grote vreugd werd de motie Spaas aangenomen, waarin werd voorgesteld om bij wijze van OV-promotie, de reizigers voor een dag een aanzienlijke korting te geven. Natuurlijk was de wethouder ook hiertegen, maar de raad had gesproken en de democratie leert ons dat dat geldt. Althans, dat zou zo moeten zijn, want zelfs aan deze motie had de wethouder volstrekte maling. Dus kwam hij bij het laatste raadsdebat met een kulverhaal over geld en stadsregioraad. Korting mocht, maar dan zeer marginaal. Daarom meneer de voorzitter, zouden we er op 12 september tijdens de commissie VVSR nog eens op terug komen. Ook op nadrukkelijk verzoek van een uiterst teleurgestelde heer Peet. En wat schetst mijn verbazing: op dezelfde dag als de commissievergaderingstaat er een advertentie in de Maasstad met daarin de uitvoering van de motie volgens het idee van de wethouder. Ik vind het - zoals ik al eerde zij - ronduit Arrogant en verwerpelijk!!!
Meneer de voorzitter Het is nu bijna 22 september. Bijna is het Europese autovrije dag. Een jaar lang stechelen, zeuren en vooral onwil heeft ertoe geleid dat de Rotterdamse bijdrage aan dit evenement eruit zal bestaan dat de wethouder Verkeer en Vervoer een fietstochtje maakt door de stad. U en ik zijn voor die tocht uitgenodigd. Bij deze neem ik die uitnodiging aan en beschouw 'm als een uitnodiging aan vele Rotterdammers om een stukje mee te fietsen. Ik kan u verzekeren, we zullen er zijn… van begin tot eind…

Mathijs Spaas, E-mail

Zie ook: Goedkoop met de RET op 22 september


U bent hier