h

Actie Autoloze zaterdag - 22 september 2001Meer doen aan minder auto's op de weg!

22 september 2001

Actie Autoloze zaterdag - 22 september 2001Meer doen aan minder auto's op de weg!

Actie

Actie Autoloze zaterdag - 22 september 2001
Meer doen aan minder auto's op de weg!

Mag het iets meer zijn? Het had meer moeten zijn! Zaterdag 22 september 2001: Europese Autovrije Dag, OV-promotiedag en nationale fietsdag! - Een dag in het jaar de auto laten staan. De meeste mensen zien dat wel zitten.

Zeker als er iets anders gedaan wordt op straat...
Al meer dan een jaar probeert de Rotterdamse SP-fractie VVD wethouder Nico Janssens te porren er werk van te maken dat er iets te doen valt op deze dag.

Maar de wethouder heeft er geen donder aan gedaan... Sterker nog: de wethouder werkte het allemaal moedwillig tegen.

- Het centrum wordt niet afgesloten.
- De RET rijdt niet voor half geld.
In slechts twee deelgemeenten wordt er (gelukkig) nog iets georganiseerd, dankzij het initiatief en de inspanning van anderen.
Terwijl eigenlijk deze dag in alle uithoeken van Rotterdam gevierd had kunnen worden.

Vele steden in Europa laten zien dat het wel kan.
Het had allemaal meer moeten zijn. Het had ook anders gekund. Als er maar een beroep was gedaan op de creativiteit van burgers. Het autovrij maken van Rotterdam is zinvol als de ruimte die daardoor vrij komt, door bewoners zelf voor allerlei activiteiten wordt benut. Zeker in het Culturele Hoofdstadjaar had het zijn creatieve beloop kunnen krijgen... met straattekenwedstrijden, schilderijen in de vensters, kijkdozen in de werkplaatsen, muziek op het plein, sculpturen op de hoek van de straat, videokunst in de vensterbank, proeven bij de keukenprins(es) van de wereld, straattheater op straat, een sier-skatefestijn...

Het autovrij maken van Rotterdam voor een dag, hoeft trouwens niemand in zijn bewegingsvrijheid te belemmeren.
Zeker wanneer er tot in alle uithoeken van Rotterdam het nodige gebeurt dat meer dan de moeite waard is om te zien of mee te beleven. Dan zou het goed zijn als de RET voor veel minder dan normaal zou rijden van het ene naar het andere autovrije evenement. "Voor een halve Euro van hiero naar daaro", zoals de SP het een jaar geleden heeft voorgesteld. 14 juni heeft de gemeenteraad dit voorstel overgenomen. Maar VVD wethouder Janssens heeft dit raadsbesluit aan zijn laars gelapt. Hopelijk halen de kiezers in maart wethouder Janssens van de weg. Zodat er ruim baan gegeven kan worden aan de idee├źn voor een jaarlijkse autovrije dag. Dan wordt het zeker een dag waarop er meer gebeurt voor minder auto's op de weg.

Wat vindt u van een jaarlijkse autovrije dag, en wat zou u willen zien gebeuren in uw straat of in de stad op zo'n autovrije dag?

Zie ook: Wethouder doet niets aan autovrijedag

U bent hier