h

Waarom geheimzinnig over kosten overschrijding?

5 april 2001

Waarom geheimzinnig over kosten overschrijding?

Nieuws Archief

Waarom geheimzinnig over kosten overschrijding?

Theo Cornelissen heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de kosten overschrijding van de WOZ / OZB operatie bij de gemeentelijke belastingdienst en de geheimzinnigheid daarover in comissie Financien, voorgezeten door wethoudster Korthuis.
Hij vroeg o.a. of het college het met hem eens was dat de democratie niet gebaat is met geheimhouding, tenzij in bijzondere gevallen. En of er zich in de (nabije) toekomst nog meer kosten overschrijdingen bij de gemeentelijke belastingdienst gaan voordoen.

Zie ook Vragen of Actie

U bent hier