h

Meldpunt Thuiszorg

Rotterdamse ouderen en gehandicapten dreigen hun goede huishoudelijke zorg te verliezen. Door de forse bezuinigingsplannen van het Rotterdamse gemeentebestuur:

  • krijgen mensen minder uren zorg: de gemeente wil van gemiddeld 3 naar 2 uur ondersteuning per week;
  • kunnen mensen hun vaste hulp verliezen omdat per stadsdeel nog maar één thuiszorginstelling actief mag zijn;
  • zijn de tarieven te laag. De gemeente zegt kwaliteit te willen, maar weigert daarvoor te betalen. Met als gevolg dat ervaren medewerkers worden ingeruild voor goedkope krachten.

 

Veel steun voor thuiszorg

De actiegroep Wij zijn de thuiszorg Rotterdam - abvakaboFNV voert al bijna een jaar actie tegen de afbraak van de huishoudelijke zorg. Met steun van de SP en andere organisaties. Er zijn gezamenlijk in korte tijd meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald om deze afbraak te stoppen. Ondanks alle acties en handtekeningen lijkt de Rotterdamse PvdA-wethouder Florijn door te gaan met de afbraak.

 

PvdA-VVD-kabinet gaat huishoudelijke zorg vrijwel afbreken!

Het PvdA-VVD-kabinet is van plan de huishoudelijke zorg vanaf 2014 zo goed als af te schaffen. De huishoudelijke zorg wordt een maatwerk-voorziening en beperkt tot mnesen met een laag inkomen (bezuiniging van 75 procent: 1,2 miljard). Bestaande cliënten behouden hun voorziening tot 2015. In 2015 gaat ook de begeleiding en verzorging thuiszorg over naar de Wmo. Tegelijk met een flinke bezuiniging: de aanspraak voor dagbesteding wordt geschrapt en de persoonlijke verzorging thuiszorg wordt ingeperkt (bezuiniging van 25 procent: 1,6 miljard). Tot 2015 behouden bestaande cliënten hun dagbesteding, voor nieuwe cliënten is dit nog onduidelijk.

Mensen zullen door deze bezuinigingen eerder naar een verzorgingshuis of verpleeghuis moeten. Maar het wordt ook nog eens moeilijker om daar terecht te kunnen. Dat betekent dat veel mensen geen of onvoldoende zorg zullen krijgen. De SP wil dat voorkomen!

U bent hier