h

Leo de Kleijn

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Leo de Kleijn woont in het Liskwartier, Oude-Noorden. Hij is 59 jaar, ongehuwd en heeft twee kinderen.

Wat is je achtergrond?
Vroeger heb ik geschiedenis gestudeerd. Nu ben ik werkzaam als systeemontwikkelaar bij Enver, een grote regionale organisatie in de jeugdhulpverlening.

Wat was ooit je drijfveer om de politiek in te gaan?
Al op de middelbare school vond ik dat er een grote kloof zit tussen wat we als mensen kunnen en hoe de wereld er in het echt uitziet. Hoe is het mogelijk dat we mensen naar de maan sturen maar niet in staat zijn om te voorkomen dat er miljoenen mensen sterven van honger en armoede? Ik trok toen de conclusie dat dat alles te maken heeft met de manier waarop onze maatschappij ingericht is. Met het feit dat een klein deel van de mensen wereldwijd oneindig veel meer macht, inkomen en vermogen heeft dan het merendeel van de gewone mensen. En ik trok toen de conclusie dat het mogelijk én nodig is om dat te veranderen: Recht en vrijheid voor iedereen!

Inmiddels is er een belangrijke motivatie bijgekomen: het klimaat. Als we nu niks doen aan de uitstoot van broeikasgassen dan ligt Nederland over zo'n honderd jaar niet aan zee, maar in zee. Overspoeld door winstbejag van mensen. Dat kan beter, dat moet beter.

Stel, geld speelt geen rol, wat is dan het allerbelangrijkste wat je de komende vier jaar voor Rotterdam voor elkaar zou willen krijgen?
Ook voor hetzelfde geld is er veel meer mogelijk in Rotterdam. Het allerbelangrijkste wat ik in de komende vier jaar voor elkaar zou willen krijgen is het begin van de terugkeer van vertrouwen en solidariteit. Vertrouwen van de overheid in de burger, vertrouwen dat mensen die hulp nodig hebben niet allemaal fraudeurs zijn, vertrouwen dat jongeren – en zeker jongeren met een migratie-achtergrond – niet op voorhand een risico of probleem zijn. Zo'n houding voedt namelijk een klimaat waarin mensen elkaar gaan wantrouwen, op kleur of achtergrond, en het leidt tot een teloorgang van de onderlinge solidariteit in de stad. En die solidariteit hebben we hard nodig als we een stad willen zijn voor ALLE Rotterdammers.

Wat is je favoriete plek in Rotterdam en waarom?
Mijn favoriete plek in Rotterdam is het Oude Noorden en de Zwartjanstraat. Die wijk is Rotterdam in het klein. Met al zijn kansen, problemen, initiatieven, ruzies en uitdagingen. Dat was zo toen ik er 1983 naar toe verhuisde en het is met al zijn diversiteit nog steeds de plek waar ik graag woon en rondwandel. Dit is zo'n plek om samen solidair en zonder wantrouwen nieuwe gemeenschappen op te bouwen.

Terug naar de volledige kandidatenlijst.

U bent hier