h

‘Gedoe met pont maakt duidelijk dat we publieke diensten niet aan bedrijven moeten overlaten’

6 maart 2023

‘Gedoe met pont maakt duidelijk dat we publieke diensten niet aan bedrijven moeten overlaten’

Opiniestuk in het AD: 'De aanhoudende problemen met de pont tussen Rozenburg en Maassluis maken duidelijk dat publieke diensten niet moet worden overgelaten aan private partijen, betoogt Lies van Aelst, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP in Zuid-Holland.'

Sinds jaar en dag vindt de SP dat wat van belang is voor iedereen niet overgelaten mag worden aan de markt. Juist nu is de tijd om publieke diensten in publieke handen te nemen. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, beginnend met de veerdienst Maassluis-Rozenburg.

Als er één flagrant voorbeeld is van marktfalen in het openbaar vervoer, dan is het die veerdienst. Al jaren voldoet de exploitant niet aan de contractuele afspraken. Je weet lang van te voren dat veerboten op een gegeven moment aan onderhoud toe zijn, of vervangen moeten worden, er was zelfs provinciaal budget beschikbaar gesteld voor een nieuw schip. Zowel het benodigde onderhoud als het bestellen van het nieuwe schip is niet gebeurd en nu zitten de Rozenburgers al geruime tijd zonder een fatsoenlijke veerverbinding.

Alleen een gevaarlijk voet- en fietsersbootje is beschikbaar, als het al vaart en niet óók defect is. Vervangend vervoer is een zeldzaamheid. Automobilisten moeten vele kilometers omrijden. Ook de Provincie treft hierin blaam. Al in 2019 had er nieuw materiaal besteld moeten worden, maar er werd gedraald. Nu is het allemaal een stuk duurder en is het hier te kort en daar te breed.

In de week van 16 januari kwam het provinciebestuur met een stoer verhaal: Blue Amigo moet binnen een maand weer een autoveer in de vaart hebben, anders wordt de rechter ingeschakeld. Te weinig en te laat. Met een gang naar de rechter heb je nog geen boot. Sterker nog, dan dreigt het allemaal nog langer te duren. Nu blijkt de provincie al langer op de hoogte te zijn van het feit dat Blue Amigo stelt niet genoeg geld heeft om onderhoud te kunnen plegen. Inwoners hebben intussen het nakijken.

Met een marktpartij die winst wil maken als uitvoerder heeft de provincie nauwelijks wapens om dingen af te dwingen, bij problemen mag de provincie de portemonnee trekken. Heel lang was het pappen en nathouden en zijn de mogelijkheden die er wél zijn om te handhaven niet ingezet.

Het is allemaal veel makkelijker als de provincie zelf de veerdienst uitvoert, met de democratische controle als borg. Wat de SP betreft is dit veer tussen één van de voorbeelden die aantonen dat het openbaar vervoer een publieke dienst in publieke handen hoort te zijn. Dat is dan ook wat de SP lokaal, provinciaal en landelijk bepleit.

Laten we zo snel mogelijk die stap zetten en wat de SP betreft ook bij energie en woningbouw. Meer dan de helft van de Nederlanders voorstander van het nationaliseren van de energievoorziening. Nu doorpakken dus, het kan!

Lies van Aelst, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP in Zuid-Holland.

U bent hier