h

'Gescheiden, werkloos en depressief: het effect van de Toeslagenaffaire op Rotterdamse gedupeerden'

11 november 2021

'Gescheiden, werkloos en depressief: het effect van de Toeslagenaffaire op Rotterdamse gedupeerden'

NRC: 'Het hulpteam werd opgericht na een motie van de Rotterdamse SP. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen is tevreden. „Maar de gemeente is ook medeschuldig”, zegt hij.

NRC: 'De gemeente verwees ouders die in een opleidings- of re-integratietraject zaten door naar kinderdagverblijf Sarafina. Hier hoefden deze ouders geen eigen bijdrage te betalen. Dat mag niet, oordeelde de Belastingdienst en die vorderde vervolgens de volledige toeslag terug. Van Zevenbergen: „Ouders hebben hierdoor tientallen duizenden euro’s terug moeten betalen.” '

U bent hier