h

AD: 'Voormalig burgemeester Cor Lamers gaat meedenken over toekomst RET, SP kritisch over gang van zaken'

22 augustus 2023

AD: 'Voormalig burgemeester Cor Lamers gaat meedenken over toekomst RET, SP kritisch over gang van zaken'

AD: 'De RET verkeert in zwaar financieel weer. De problemen zijn dermate zorgelijk dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de voormalige burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, heeft gevraagd en bereid gevonden om mee te denken over de toekomst van het vervoersbedrijf. De SP zet vraagtekens bij de gang van zaken.'

AD: 'In een brief aan het Rotterdamse college zeggen de socialisten ‘verbaasd te zijn dat niet het college of de gemeenteraad de oplosrichtingen gaat bepalen, maar een oud-burgemeester van Schiedam’. ,,Na het negeren van insprekers rondom het Plan Toekomst Vast Tramnet eerder deze week, toont de MRDH nogmaals haar ondemocratische gezicht", luidt de kritiek van de SP. De partij zegt zich grote zorgen over de financiële positie van de RET te maken en stelt enkele vragen aan het college. Zo wil de SP onder meer weten of het Rotterdamse college door deze beslissing van de MRDH nu onder curatele staat. Ook wordt getwijfeld aan het nut van een nieuw onderzoek en vraagt de SP welk prijskaartje daarmee gepaard gaat.'

U bent hier