h

Geschiedenis

De wortels van de SP liggen in Rotterdam. Begin jaren zeventig gaf de grote havenstaking een impuls aan een aantal actievoerders direct de stakers te ondersteunen. Anders dan andere linkse partijen die op dat moment erg afwachtend waren. Als gevolg hiervan is op zondag 22 oktober 1972 de SP in Rotterdam opgericht, en haar hoofdkantoor is tot 2012 in de havenstad gevestigd geweest. Op www.sp.nl vind je meer over de historie van de partij. Hieronder een korte geschiedenis van de Rotterdamse SP.


Stakingen in de Rotterdamse haven, 1979
 

Overal in het land is de partij in de jaren zeventig aan de slag onder de mensen: de SP biedt een helpende hand aan buurtbewoners, huurders, consumenten en werknemers. De partij houdt zich bezig met de strijd tegen de apartheid en tegen de oorlog in Vietnam. Maar ze is vooral ook lokaal actief: met eigen gezondheidscentra, acties tegen milieuvervuiling door bedrijven, tegen huurverhoging en achterstallig onderhoud, en voor betere werkomstandigheden.

Op 23 augustus 1979 legden bijvoorbeeld zo'n 500 werknemers van slepersbedrijf Smit in de Rotterdamse haven het werk neer. Het was een wilde staking, die zeveneneenhalve week duurde. Het CNV wees de staking volledig af en ook de FNV ondersteunde de stakers niet – de bonden gaven zelfs geld aan leden die wel wilden gaan werken. Langzaam breidde de staking zich uit, ondanks rechtszaken, provocaties en intimidaties: uiteindelijk naar vrijwel alle sectoren in de Rotterdamse haven. De SP ondersteunde de stakers wél: eerst met voedselpakketten, later ook financieel. Met uiteindelijk als resultaat loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 1000 gulden.


Actie tegen de huurverhogingen: nul is genoeg!

 
Doorbraak in de raad

Ondanks al haar lokale acties en soms grote lokale steun onder de bevolking, blijft de SP lange tijd een klein vete partij. Dat verandert eind jaren tachtig en begin jaren negentig, wanneer de partij wordt omgevormd tot landelijke partij en ouderwetse ballast wordt afgeworpen. In 1994 voert de SP campagne met de provocerende slogan 'Stem tegen, stem SP'. De boodschap: als je niet instemt met de heersende politiek, stem dan op ons. De nieuwe aanpak slaat aan en bezorgt de SP in mei twee zetels in de Tweede Kamer. In Rotterdam haalt de SP twee maanden eerder, in maart 1994, haar eerste gemeenteraadszetel, in de persoon van Chris van Heumen.

Een tijd van groei en veel activiteit volgt. In 1995 organiseert de SP een grote bezwaarschriften-actie tegen de te hoge OZB, wat leidt tot ruim 50.000 bezwaarschriften. Met steun van de SP weten bewoners de Wielewaal, een wijk in de deelgemeente Charlois, te redden van de sloop. Onder de leus 'Nul is genoeg' wordt actie gevoerd tegen hoge huurverhogingen en er zijn protesten tegen het uitkleden van de WAO en de Betuwelijn. Alle activiteit leidt tot verder succes bij de verkiezingen van 1998: de SP groeit naar vier zetels in de gemeenteraad en behaalt 21 zetels in de Rotterdamse deelraden.

Verkiezingsborden beplakken in 1998: het jaar van de tomaat

Die spectaculaire groei gaat gepaard met groeistuipen. Sommige nieuwe volksvertegenwoordigers en kaderleden blijken onvoldoende voorbereid op hun taak. Tussen 1998 en 2002 vinden veel wisselingen plaats in de raad en deelraden. De groeiende onvrede in de samenleving over de problemen in de wijken en spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen worden onvoldoende gezien. Veel teleurstelling is er onder de Rotterdammers over de regentenpolitiek van de PvdA, die sinds de Tweede Wereldoorlog ononderbroken de stad heeft bestuurd. Dat leidt ertoe dat Pim Fortuyn op 6 maart 2002 zeventien van de vijfenveertig gemeenteraadszetels in Rotterdam weet te veroveren. De SP valt terug naar één zetel.


In de wijken: deur-aan-deur in de Afrikaanderwijk
 

Na 2002

Na het verlies in 2002 stelt de partij orde op zaken. Nieuwe mensen worden actief voor de SP en gaan enthousiast aan de slag. De afdeling groeit weer in ledental en activisme, evenals de landelijke partij: in 2002 en 2003 groeit de SP in de Tweede Kamer van 5 naar 9 zetels en verdubbelt zij in ledental. Nieuw enthousiasme leidt tot tal van activiteiten rond thema's als huisvesting, armoede en sociale zaken, integratie en jongerenbeleid.

De raadsverkiezingen van 2006 zijn in de media vooral een tweestrijd tussen de PvdA en Leefbaar Rotterdam. De PvdA weet haar positie deels terug te veroveren. De SP behaalt drie zetels. Bij de daaropvolgende vorming van het nieuwe gemeentebestuur wordt de SP snel ingeruild voor GroenLinks, als blijkt dat de SP niet wil aanschuiven zonder dat ze een deel van haar plannen kan verwezenlijken. Sindsdien voert de SP waar nodig hard oppositie tegen slechte plannen van het gemeentebestuur van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD. 

Ondertussen blijft de SP landelijk en lokaal verder groeien. Bij de Kamerverkiezingen van 2006 haalt de partij in Rotterdam 17,6 procent van de stemmen. Meer dan 400 Rotterdamse leden zijn actief in de verkiezingscampagne en in totaal worden ruim 300.000 folders, 36.000 sponsjes, en 3.250 posters verspreid. Bij de Statenverkiezingen in maart 2007 krijgt de SP zelfs 18,3 procent van de stemmen. Overal in de stad laat de SP steeds nadrukkelijker van zich horen.

De SP is tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 2014 definitief doorgebroken met 5 zetels in de raad. En veel vertegenwoordigers in de gebiedscommissies. Met een grote afdeling werkt de partij nu aan het verstevigen van haar positie in de stad. 

Altijd in de wijken te vinden, hier de voormalige voorzitter Ineke Palm.

 
Stemmengroei, ledengroei


Ledental SP afdeling Rotterdam (gecorrigeerd voor afdelingsgebied) sinds 1993
Verkiezingsuitslagen in Rotterdam sinds 1994, in procenten

Zie ook:

 

U bent hier