h

Gebiedscommissie Charlois

Foto: SP

Onze mensen

 1: Riet Velders

'Ik heb me de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van de Larenkamp en ik ben actief bij Rotterdamse Sociale Aliantie (RoSa), die strijdt tegen armoede. Tijdens de strijd voor de Larenkamp heb ik de betrokkenheid van de bewoners van Charlois ervaren. Zij moeten dus een stem krijgen bij de beslissingen die worden genomen, want mensen maken de stad.'

'Ik spreek geen mooie woorden, alleen omdat ze bestaan. Ik hou niet van mooipraterij, maar spreek met mijn hart. Ik geloof in het idee van een individu, maar nog meer in de kracht van 'samen'. Kijk naar de ander om, ongeacht afkomst en religie. Deze prachtige wijk heeft veerkracht en mooie mensen, die in vrede veiligheid met elkaar willen leven, jong en oud. Vertrouwen in de toekomst en elkaar brengt mooie zaken tot stand. Ik zal mij er met al mijn kracht voor inzetten dat we samen mooie dingen voor Charlois voor elkaar gaan krijgen.'

 

2: Aad van Rooijen
3: Jacqueline de Palm-Kreeft
 4: Tonnie Bracht
5: Irma Mahabier
6: Jenny Zwijnenburg
7: Leo Smits
8: Luiza Soares
9: Maaike Euser
10: Jaap Kooimans
11: Theo Huijgens

Foto: SP

Speerpunten

  1. Wijkvoorzieningen sluiten aan bij de behoeften van de mensen in de wijk
  2. We zetten ons in voor schonere straten en parken in Charlois
  3. We zetten de strijd voort tegen huisjesmelkers
  4. Hulp bij schulden staat voorop, met name vóórdat ze problematisch worden
  5. Leegstaande panden worden tegen een laag tarief beschikbaar voor startende ondernemers of wijkinitiatieven
  6. Liever duurzame renovatie dan sloop!

Foto: SP

U bent hier