h

Startschot vluchtelingendiscussie

Het is geen geheim dat binnen de SP een discussie wordt gevoerd over de opvang van vluchtelingen. Moeten we denken aan veilige routes, opvang in de regio, snellere procedures en een ruimhartige opvang? Of toch strengere eisen bij de grenzen? Zeker in het zicht van de Europese verkiezingen van volgend jaar zal de partij een stevig standpunt moeten formuleren. De afdeling Rotterdam wil daarom op 15 november het startschot geven met een bijeenkomst met SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Hij zal dan de huidige stand van zaken toe lichten binnen de partij. Onder leiding van Bert Peterse kunnen dan vragen worden gesteld. Ook zal er veel ruimte voor discussie zijn. Dit als start van de discussie binnen de afdeling. Zodat we begin volgend jaar een standpunt kunnen hebben geformuleerd waar de leden achter staan als inbreng bij het Europees verkiezingsprogramma.

Inloop: 19.30, aanval 20.00 uur

Datum en tijd: 
donderdag, 15 november, 2018 - 20:00
Waar: 
Gaffelstraat 61b, Rotterdam

U bent hier