SP Rotterdam

Red de Zorg na de zomer nog sterker en nog groter

20-07-2015Op 12 september organiseert de FNV een grote 'Red de Zorg'-demonstratie in Amsterdam. De afbraak van onze zorg moet gestopt worden. Kom ook!

› Lees verder

Geen OZB-belasting voor buurtinitiatieven

31-07-2015Buurtinitiatieven komen in de problemen door heffingen vanuit de gemeente, constateert de SP na diverse signalen uit de stad. Terwijl dit college predikt dat zo veel mogelijk maatschappelijke functies op 'eigen kracht' tot stand moeten komen, worden juist initiatieven tegengewerkt door torenhoge OZB-aanslagen voor het gemeentelijk terrein dat zij beheren. De SP-fractie wil voorkomen dat het voortbestaan van initiatieven afhankelijk is van willekeur en roept het college op om met heldere regels te komen.

› Lees verder

Serveer sportclubs niet af met hoge huur

30-07-2015Sinds anderhalf jaar vraagt de gemeente zogenaamde kostendekkende huur voor haar clubgebouwen en sportvelden. Voor de meeste Rotterdamse verenigingen betekende dit een forse huurverhoging. Dus werd tegelijkertijd afgesproken dat er geen clubs failliet zouden moeten gaan door de hogere huren. Dit lijkt nu een wassen neus en daarom stelt SP-raadslid Querien Velter vragen aan het stadsbestuur.

› Lees verder

Hou risicobedrijven in de haven extra in de gaten

28-07-2015Vier bedrijven in het Rotterdams havengebied liggen dwars over de publicatie van kritische rapporten die over hen zijn opgesteld door de Milieudienst Rijnmond en de voormalige arbeidsinspectie, blijkt uit een artikel in het ADRD van 28 juli 2015. SP-raadslid Tom Weerdmeester heeft geen behoefte aan een 'nieuwe Odfjell' onder de rook van Rotterdam en wil van het college dat deze bedrijven extra in de gaten worden gehouden.

› Lees verder

Gebiedscommissie IJsselmonde maakt werk van schone lucht

23-07-2015De gebiedscommissie IJsselmonde gaat de luchtkwaliteit in haar gebied onderzoeken. Dat is hard nodig want er zijn aanwijzingen dat het ook op Rotterdam-Zuid slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Diverse voorstellen vanuit de gemeenteraad om niet alleen in Noord de luchtkwaliteit te verbeteren maar ook op Zuid te meten en maatregelen te nemen zijn verworpen. De gebiedscommissie neemt daarom het heft in eigen handen.

› Lees verder

Alternatief plan: 100 miljoen naar een sociaal Rotterdam

08-07-2015De SP-fractie dient morgen bij de behandeling van de zogenaamde 'kaderbrief 2015' een compleet alternatief in voor het collegebeleid van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Alles bij elkaar maakt de SP ruim 100 miljoen euro vrij voor onder meer extra onderhoud en investeringen in de wijken, afzien van zes miljoen aan bezuinigingen op het welzijnswerk en het terugdraaien van de kortingen van het college op het armoedebeleid.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...