SP Rotterdam

Linkse lichtpuntjes ondanks rechtse begroting

11-11-2014Bij de behandeling van de Rotterdamse begroting voor 2015 diende de SP-fractie meer dan 40 moties en voorstellen in, zoals aangekondigd bij de Algemene Beschouwingen. Voor het openhouden van buurtvoorzieningen, verduurzaming, bestrijding van armoede en verzachten van bezuinigingen op de zorg. Enkele moties werden aangenomen. Het overgrote deel kon geen steun vinden bij de collegepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

› Lees verder

SP bezorgd om toekomst museumfunctie Fort Hoek van Holland

20-11-2014Rotterdam zou er alles aan moeten doen om de museale collectie in het Fort aan den Hoek van Holland te behouden. De SP-gemeenteraadsfractie maakt zicht echter grote zorgen over de houding van wethouder Schneider, die zich op voorhand al neerlegt bij een breuk tussen de Stichting verantwoordelijk voor het museum en de exploitant van het Fort. Wat de SP betreft komt hiermee de gewenste museale functie van het Fort in gevaar.

› Lees verder

Van Dijk:''Situatie Wereldmuseum uiterst zorgelijk''

17-11-2014Rotterdam, 17 november 2014 – Afgelopen week bracht de Groene Amsterdammer het schokkende nieuws naar buiten dat het Wereldmuseum al een jaar zonder formele Raad van Toezicht blijkt te zitten. Volgens de Groene is de zittingstermijn van de huidige raad verstreken zonder dat er opvolgers zijn benoemd. Vorige maand blijkt ook de laatste toezichthouder te zijn vertrokken ,  zelfs daar is de raad niet over geïnformeerd. Daarom vragen de PvdD, SP, PvdA en GroenLinks  aan wethouder Visser (D66) om volledige opheldering met betrekking tot de situatie bij het Wereldmuseum te komen. 

› Lees verder

Geen wapengekletter op Rotterdams grondgebied

17-11-2014Donderdag 20 november opende minister Hennis de internationale wapenbeurs in Ahoy. Deze beurs werd georganiseerd door NIDV, de lobbyclub van de wapenindustrie.  De SP vindt het onbegrijpelijk dat zo'n beurs mogelijk is op Rotterdams grondgebied.

› Lees verder

De Kleijn: 'Wil dit college nieuwe Rotterdammers?'

06-11-2014“Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA moet zich schamen voor de begroting voor het jaar 2015 die ze voorleggen aan de Rotterdamse gemeenteraad”, aldus SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. De crisis die al zes jaar de stad hard treft is nog lang niet voorbij, maar desondanks komt het college met een pakket maatregelen dat de voornaamste slachtoffers van de crisis nog dieper de put in helpt. Er wordt bezuinigd, maar niemand lijkt te weten waarom of tot welk doel de bezuinigingen dienen. Slopen om het slopen in plaats van #kendoe.

› Lees verder

SP voorstel om woonlasten in Rotterdam eerlijker te delen

05-11-2014De Rotterdamse SP-fractie wil een eerlijker verdeling van de lokale lasten in de stad. Bij de behandeling van de begroting 2015 stelt de SP voor om de kwijtschelding afvalstoffenheffing op 100% te houden en uit te breiden zodat alle Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum recht hebben op kwijtschelding. Dat kan betaald worden uit een kleine stijging van de OZB tarieven voor verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden.

› Lees verder

Mars tegen de armoede: dit is het begin

17-10-2014Het is tijd voor een offensief tegen armoede, Rotterdam armoedevrij!  Dat was de boodschap van de Mars tegen de Armoede vrijdagavond, waaraan zo'n 300 mensen deelnamen. Op de trappen van het Stadhuis spraken onder andere SP-Kamerlid Sadet Karabulut, Dick Couvée van de Pauluskerk en Corrie van Brenk van Abvakabo FNV zich uit tegen de groeiende tweedeling.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...