SP Rotterdam

Geslaagde actiebijeenkomst ‘Er is genoeg voor iedereen’

Foto: SP
22-05-2015In het kader van de campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ kwamen afgelopen woensdag SP-leden bijeen. Op de actiebijeenkomst werden plannen gemaakt om de komende tijd actie te gaan voeren tegen de toenemende vermogensongelijkheid in Nederland. SP’er Riene Verburgh: ‘De afgelopen jaren zijn de rijken steeds rijker geworden en de armen steeds armer. Deze trend moet gekeerd worden.’ 
 › Lees verder

Red de zorg! Doe mee!

18-05-2015Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. En deze bezuinigingen komen bovenop die van de vorige kabinetten. De SP wil, samen met het FNV, deze afbraak stoppen en verzamelt voor een volkspetitie handtekeningen. Afgelopen weekend gaven SP'ers de aftrap van de actie in Rotterdam. SP-bestuurslid Ineke Palm is strijdbaar: 'Je kan het niet maken om te bezuinigen op verpleeg- en verzorgingshuizen en andere instellingen. En dan vervolgens bezuinig je nóg eens op de thuiszorg en andere begeleiding. We gaan door tot minimaal 300.000 handtekeningen.'

› Lees verder

Milieuzone prima (maar wel eerlijker)

26-05-2015De SP in Rotterdam is het eens met de geplande uitbreiding van de milieuzone. Het is alleen niet de bedoeling dat hierdoor mensen die zich net een oud autootje kunnen veroorloven en MKB'ers en ZZP'ers met een ouder bedrijfsbusje de dupe worden. De sloopregeling moet dan ook ruimhartiger dan nu voorgesteld. Daarnaast kan het niet zo zijn dat alleen de ene helft van de veroorzakers van de luchtverontreiniging (het verkeer) wordt aangepakt, terwijl de andere helft (bedrijven in de haven, de glastuinbouw en de snelwegen rond de stad) ongemoeid blijven.
Komende week bespreekt de raad de Koersnota Luchtkwaliteit en Tom Weerdmeester, SP-raadslid, zal met verbetervoorstellen komen.

› Lees verder

Wij houden van Oudeland!

Foto: SP
20-05-2015Tientallen wijkbewoners uit Oudeland waren naar het stadhuis getrokken om de gemeenteraad duidelijk te maken dat er naar hen geluisterd moet worden. De gemeente presenteerde eerder dit jaar haar plannen voor de Hoogvlietse wijk, waarbij een deel van de betaalbare woningen op termijn gesloopt gaan worden. Bewoners maken zich grote zorgen over de toekomst, veel voorzieningen voor de kinderen zijn afgelopen jaren al verdwenen en voor de jongeren is er niets te doen. De SP wil dat er aandacht komt voor de ideeën van deze Hoogvlieters. De partij zette de herstructurering van Oudeland op de agenda. Vandaag werd er ingesproken door de bewoners bij de commissie Bouwen (BWB).

› Lees verder

Laat Woonstad De Wielewaal in de steek?

20-05-2015Bewoners van de wijk Wielewaal luiden de noodklok over de houding van woningcorporatie Woonstad en de situatie in hun wijk. Er is nog steeds geen overeenstemming met Woonstad over de sloop- en nieuwbouwplannen in de Wielwaal. Inmiddels blijft het al maanden stil vanuit de woningcorporatie. De SP vindt het te gek voor woorden dat Woonstad haar bewoners zo lang in onzekerheid laat verkeren en wil van de wethouder weten wat nu precies de stand van zaken is.

Foto: SP

› Lees verder

Nieuw Rotterdams Welzijn: onaf en slecht voor Rotterdammers

19-05-2015De SP vindt het beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn nog niet klaar voor de uitvoering in 2016. Duidelijke keuzes zijn uitgesteld, of wel gemaakt, maar dan zonder een grondige analyse vooraf. Het onderzoek dat gedaan is een globale inventarisatie van de gebieden, die nauwelijks verschilt van die voor het gebiedsplan van vorig jaar. De SP mist ook de inhoudelijke onderbouwing van de 15% bezuiniging. Hoe deze bezuiniging neerslaat op de Rotterdammer is volkomen onduidelijk.

› Lees verder

Piet Koole: The Day After

Foto: SP
19-05-2015Toen op 18 juni 2013 de gebiedscommissies werden aangekondigd in Rotterdam als alternatief voor de deelraden klonken er verschillende geluiden. Sommige waren blij dat de politiek nu op de Coolsingel zou worden bedreven en niet meer in de wijken. Daar zouden de nieuwe commissies een totaal nieuwe rol gaan invullen. Namelijk het ondersteunen van de bewoners door van het stimuleren en honoreren van bewonersinitiatieven en het adviseren van de raad op de Coolsingel. › Lees verder

Problemen Warmtebedrijf niet afwentelen op klanten

18-05-2015De 50.000 Rotterdammers op Zuid die verplicht hun warmte afnemen van het Warmtebedrijf moeten niet de rekening gepresenteerd krijgen nu die laatste in de financiële problemen dreigt te komen. Dat is de belangrijkste boodschap die SP-raadslid Tom Weerdmeester aanstaande woensdag in de commissie aan de wethouder zal meegeven. 'Deze huishoudens hebben part nog deel aan het feit dat het Warmtebedrijf door onhandige afspraken in het verleden duurder uit is dan beoogd.'

› Lees verder

Rotterdamse SP-jongeren voeren actie voor eerlijk loon

09-04-2015ROOD, jong in de SP voert samen met Young & United (ondersteund door FNV) actie voor het invoeren van een fatsoenlijk salaris voor jongeren. Nederland is samen met Griekenland het enige land in de EU dat een (veel) lager loon hanteert voor jongeren en daar moet verandering in komen.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...