SP Rotterdam

Doe mee met de verkiezingscampagne

16-02-2015De verkiezing voor de Provinciale Staten is over een maand en dat is jouw kans om af te rekenen met dit kabinet! Wil je meedoen in de campagne? Geef je dan op, want er is genoeg te doen.

› Lees verder

Campagne Aftrap Rotterdam

28-02-2015Vandaag trapte SP Rotterdam de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten af op Visserijplein in Delfshaven. SP lijsttrekker in Zuid-Holland, Bart Vermeulen, was te gast.

› Lees verder

Stop intimidatie door antikraakverhuurders!

27-02-2015De SP wil helderheid van het college over de gemeentelijke contracten met antikraakverhuurders. Dit naar aanleiding van meldingen van huurders over wangedrag en intimidatie door leegstandsbeheerder Alvast, waaronder onaangekondigde bezoeken door onbekende personen, privé-eigendommen doorzoeken zonder dat de huurder aanwezig is en onredelijke boeteclausules. Een van de antikraakhuurders slaat alarm omdat zij na een jaar van intimidatie haar huis uitgezet wordt met de reden dat zij als 'lastig' ervaren wordt.› Lees verder

SP: gehandicapte parkeerders gelijk behandelen

26-02-2015De SP wil dat alle gehandicapten met een parkeerkaart gelijk behandeld worden. Nu kunnen mensen met een Europese kaart een vergunning aanvragen voor de hele stad. Ze kunnen hun auto dan ook kwijt op een normale plaats op straat, in het geval dat de gehandicaptenparkeerplaats bezet is. Houders van een Rotterdamse gehandicaptenparkeerkaart komen momenteel niet in aanmerking voor zo'n stadsbrede parkeervergunning. De partij wil dat het stadsbestuur dit verschil rechttrekt.

› Lees verder

Huurverlaging afgedwongen in Wielewaal

26-02-2015Na een lange strijd tegen woningcorporatie Woonstad Rotterdam hebben een negental huurders in de wijk Wielewaal uiteindelijk gerechtigheid bij de kantonrechter verkregen en worden hun huren verlaagd tot 50 procent van de maximale huurprijs.

› Lees verder

SP-motie 'zelf aanvragen beschut werk' aangenomen

19-02-2015Bij de behandeling van de verordeningen over de Participatiewet, de wet die regelt hoe mensen met een handicap aan het werk komen, werd vandaag een motie van de SP aangenomen. De SP-fractie diende verschillende voorstellen in.

› Lees verder

Acht weken wachten op WMO onaanvaardbaar

19-02-2015De SP vindt het onaanvaardbaar dat mensen wel acht weken moeten wachten tot ze een intakegesprek krijgen voor het aanvragen van WMO hulp, voor bijvoorbeeld Vervoer op maat. Deze verontrustende signalen bereikten de SP de afgelopen weken. SP-raadslid Josine Strörmann heeft om opheldering gevraagd bij wethouder Hugo de Jonge.

› Lees verder

Participatiewet keihard voor mensen met handicap

19-02-2015Vandaag behandelt de gemeenteraad een aantal verordeningen die gaan over re-integratie naar werk voor mensen die zelf niet zo makkelijk aan het werk komen. De Participatiewet zou zorgen voor veel extra banen, de zogenaamde Garantiebanen, voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Dat gaat niet gebeuren. En als helemaal niet op de manier waarop dit college hem uitvoert.

› Lees verder

SP-gebiedscommissielid verlaagt drempel voor bewoners H'berg-Schiebroek

18-02-2015Insprekers de mogelijkheid geven zich vlak voor aanvang van de vergadering aan te melden en vergaderen op verschillende locaties in de wijk, twee voorstellen van SP gebiedscommissielid Piet Koole die zijn aangenomen in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

› Lees verder

'Hebben wij een date op 18 maart?'

15-02-2015'Hebben wij een date op 18 maart?' - Dat vroegen SP'ers op Valentijnsdag aan bezoekers van de Rotterdamse centrummarkt. Daarmee wilden zij mensen wijzen op de verkiezingen voor Provinciale Staten.

› Lees verder

Pagina's

Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...