SP Rotterdam

Rotterdam spreekt zich uit tegen haat en extremisme

11-09-2014Op initiatief van de SP Rotterdam hebben alle fracties van de gemeenteraad, van NIDA tot Leefbaar Rotterdam, zich met een raadsbrede motie unaniem uitgesproken tegen alle vormen van extremisme die een ontspannen Rotterdamse samenleving kunnen bedreigen, inclusief jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

› Lees verder

SP: Niet bouwen voor leegstand

18-09-2014Naar aanleiding van het nieuws dat de elektronicagigant Saturn niet in de in aanbouw zijnde Cool63 zal trekken, heeft de SP-fractie haar zorgen geuit over de gevolgen van het toevoegen van duizenden vierkante meters winkelruimte aan de binnenstad waarvan nog onduidelijk is of er een gepaste invulling voor gaat komen.

› Lees verder

SP: Geef de Rotterdamse jeugdzorg duidelijkheid, maar vooral de ruimte

17-09-2014Tijdens de commissievergadering werd de herinrichting van de jeugdzorg voor de Rotterdamse kinderen besproken. De SP heeft tijdens deze vergadering gepleit voor meer duidelijkheid zonder alles voor de professionals dicht te timmeren. Een voorstel van de SP voor een flexibele opschaling naar meer crisisbedden werd door de wethouder toegezegd en zal hij samen met het werkveld op pakken.

› Lees verder

Blankenburgverbinding, niet horen, zien of ruiken!

04-09-2014De Blankenburgverbinding wordt bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) vanaf de A15 aangesloten op de A20, gelegen langs de Aalkeetpolder. De SP is altijd tegen de aanleg geweest. Nu dit toch doorgang vindt, gaat de SP voor maximale inpassing. Dat wil zeggen: niet horen, zien of ruiken!

› Lees verder

SP wil geen tweede Odfjell

04-09-2014De komst van de Russische olieterminal Shtandart naar de Rotterdamse haven heeft veel stof doen opwaaien. Shtandart is een dochter van Summo, beticht van diverse milieudelicten. De SP-fractie heeft zich nooit zo zeer verzet tegen de komst van de terminal vanwege de sancties tegen Rusland. De SP maakt zich eerder zorgen om de veiligheid en het milieu. 

› Lees verder

Indrukwekkende wake Rotterdam voor Gaza

24-08-2014Vrijdagavond organiseerde Rotterdam voor Gaza, een breed initiatief dat onder andere gesteund wordt door de SP, een wake voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza en voor een duurzame oplossing: een vrij Palestina. SP-fractievoorzitter Emile Roemer sprak de honderden aanwezigen in Het Steiger toe: "Dit is de derde keer in enkele jaren tijd dat het geweld opnieuw hevig escaleert in Gaza. Met meer dan 2000 doden, waaronder honderden kinderen, als gevolg. Het geweld is volstrekt disproportioneel en mensenrechtenorganisaties en de VN stellen terecht dat Israël oorlogsmisdaden heeft begaan."

› Lees verder

10.000+ mensen demonstreren voor mensenrechten in Gaza

29-07-2014Afgelopen zondag organiseerden de Rotterdamse SP samen met NIDA, Youth for Palestine, Een Ander Joods geluid, GroenLinks Rotterdam, Abvakabo werkgroep Palestina, SPIOR en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties een massaal protest tegen de aanvallen op Gaza. Ruim 10.000 mensen kwamen bijeen op het Schouwburgplein om samen door Rotterdam te lopen en luid van zich te laten horen tegen het wapengeweld dat de Palestijnen wordt aangedaan door Israël.

› Lees verder

Haal Rotterdammers echt uit de crisis!

16-07-2014'Rotterdam als eerste uit de crisis' dat was de grootste belofte van de grootste coalitiepartij Leefbaar Rotterdam. De armoede en de schulden van de Rotterdammers groeien gestaag en de Rotterdamse voedselbank is met 7500 klanten de grootste van het land. Maar wat doet dit college van D66, CDA en Leefbaar om de Rotterdammers echt uit de crisis te helpen? Eigenlijk niks.

› Lees verder

SP regelt steun voor bouwspeeltuin De Maeterlinck

16-07-2014De Maeterlinck is een bijzondere speeltuin vanwege de bouwactiviteiten voor kinderen. De Maeterlinck is daarom verplicht om professioneel toezicht te hebben om de veiligheid van de spelende kinderen te kunnen garanderen. Ondanks speeltuinen geen geld meer krijgen voor  professionals moet hier een uitzondering worden gemaakt vindt de SP.

› Lees verder

SP moties voor kinderen in speciaal onderwijs aangenomen

16-07-2014Vandaag werd tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer twee moties van de SP aangenomen. In beide gevallen ging het om voorstellen om de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs te garanderen. De maaltijdvoorziening ter ondersteuning van de medicatie en de ondersteunende zorg die het pedologisch instituut op de scholen biedt zijn gered door de voorstellen van de SP.

› Lees verder

Pagina's

Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...