SP Rotterdam

Er is genoeg voor iedereen in Rotterdam!

Foto: Kevin Levie / SP Rotterdam

16-12-2014De SP verspreidt de komende weken een huis-aan-huiskrant in heel Rotterdam met als titel 'Er is genoeg voor iedereen'. In de krant zet de SP haar alternatieven op een rij voor een stad voor álle Rotterdammers: armoede bestrijden en kinderarmoede de wereld uit helpen, zorgen voor betere zorg en energiezuinige betaalbare huurwoningen.

› Lees verder

Een Participatiewet zonder compassie

27-11-2014Bij de vaststelling van de Participatiewet in de raad dient de SP-fractie vele voorstellen in om op een socialere manier mensen met of zonder arbeidshandicap aan de slag te laten gaan. In 2015 gaat de wet van kracht.

› Lees verder

Koopkrachtramp voor minima

16-12-2014De Rotterdamse SP is erg ongelukkig over het nieuwste voorstel van wethouder Struijvenberg: het afschaffen van de langdurigheidstoeslag. Jarenlang kreeg je, als je langer dan vijf jaar op een laag inkomen zat, een jaarlijkse toelage van 341 euro als alleenstaande en 486 euro als echtpaar.

› Lees verder

ROOD tegen Woningnood!

11-12-2014Donderdag 11 december liet ROOD, jong in de SP, een spandoek vallen van een leeg kantoorpand aan de Westblaak. Op het spandoek staat 'Waarom woont hier niemand? 500.000 m2 leeg!'. De jongeren deden dit om de woningnood aan te kaarten.

› Lees verder

Wielewaalers wijken niet!

28-11-2014Maandagavond was het druk op de bewonersbijeenkomst in de Wielewaal. Ondanks eerdere gesprekken tussen de initiatiefnemers van het alternatieve plan voor de wijk 'Van en Voor de Wielewaalers' en Woonstad, ging de corporatie afgelopen weken onverminderd door met hun eigen planning. Bewoners werden opgeschrikt door de aankondiging voor een verhuurstop per 1 januari 2015. Wat de SP betreft gaat deze verhuurstop van tafel tot dat de plannen voor de wijk, in samenspraak én met goedkeuring van de bewoners, concreet zijn. Beide partijen willen er nu voor het eind van het jaar uit zijn.

› Lees verder

Onderzoek wantoestanden Wereldmuseum

27-11-2014Vandaag hield de gemeenteraad een spoeddebat over de problemen bij het Wereldmuseum. Al maanden is er geen raad van toezicht meer bij het museum. Heel duidelijk werd dat wethouder Visser (D66) nog altijd achter de feiten aanwaggelt aldus SP-raadslid Sun van Dijk. Dankzij een motie van de SP, PvdD, PvdA en GroenLinks komt er nu een onderzoek van de Rekenkamer naar de rol van de gemeente bij het Wereldmuseum.› Lees verder

Nieuwe SP’ers: strijdbaar en vol enthousiasme!

27-11-2014Op dinsdag 18 november was het weer tijd voor de SP Rotterdam om alle mensen die het afgelopen jaar lid zijn geworden te verwelkomen. Op de drukbezochte avond werd er kort verteld waar de afdeling zich allemaal mee bezig houdt.

› Lees verder

Problemen met woningen in Schiebroek-Zuid

24-11-2014De SP heeft verschillende klachten ontvangen van bewoners uit Schiebroek-Zuid over de kwaliteit van de huurwoningen. Daarom ging een groep SP-ers zondagmiddag de wijk in om aan te bellen bij bewoners van twee portiekflats in de wijk. SP-woordvoerder Piet Koole: ‘Er is de afgelopen jaren weinig onderhoud gepleegd door de woningbouwcorporatie. En er is aangekondigd dat ze dat de komende jaren ook niet gaan doen. Daarom hebben we de bewoners gevraagd naar hun ervaringen en die waren niet erg positief.’

› Lees verder

Linkse lichtpuntjes ondanks rechtse begroting

11-11-2014Bij de behandeling van de Rotterdamse begroting voor 2015 diende de SP-fractie meer dan 40 moties en voorstellen in, zoals aangekondigd bij de Algemene Beschouwingen. Voor het openhouden van buurtvoorzieningen, verduurzaming, bestrijding van armoede en verzachten van bezuinigingen op de zorg. Enkele moties werden aangenomen. Het overgrote deel kon geen steun vinden bij de collegepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...