SP Rotterdam

10.000+ mensen demonstreren voor mensenrechten in Gaza

29-07-2014Afgelopen zondag organiseerden NIDA en Youth for Palestine samen met de Rotterdamse SP, Een Ander Joods geluid, GroenLinks Rotterdam, Abvakabo werkgroep Palestina, SPIOR en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties een massaal protest tegen de aanvallen op Gaza. Ruim 10.000 mensen kwamen bijeen op het Schouwburgplein om samen door Rotterdam te lopen en luid van zich te laten horen tegen het wapengeweld dat de Palestijnen wordt aangedaan door Israël.

› Lees verder

SP Rotterdam zoekt fractiemedewerker gebieden

21-07-2014De SP fractie Rotterdam is op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker per 1 september. Deze 'fractiemedewerker gebieden' zal zich voornamelijk vanuit de fractie bezig houden met het gebiedsgericht werken en de nieuwe gebiedscommissies. Zie jij jezelf als belangrijke schakel tussen onze mensen in de gebieden en fractie voor 20-30 uur per week?

› Lees verder

Haal Rotterdammers echt uit de crisis!

16-07-2014'Rotterdam als eerste uit de crisis' dat was de grootste belofte van de grootste coalitiepartij Leefbaar Rotterdam. De armoede en de schulden van de Rotterdammers groeien gestaag en de Rotterdamse voedselbank is met 7500 klanten de grootste van het land. Maar wat doet dit college van D66, CDA en Leefbaar om de Rotterdammers echt uit de crisis te helpen? Eigenlijk niks.

› Lees verder

SP regelt steun voor bouwspeeltuin De Maeterlinck

16-07-2014De Maeterlinck is een bijzondere speeltuin vanwege de bouwactiviteiten voor kinderen. De Maeterlinck is daarom verplicht om professioneel toezicht te hebben om de veiligheid van de spelende kinderen te kunnen garanderen. Ondanks speeltuinen geen geld meer krijgen voor  professionals moet hier een uitzondering worden gemaakt vindt de SP.

› Lees verder

SP moties voor kinderen in speciaal onderwijs aangenomen

16-07-2014Vandaag werd tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer twee moties van de SP aangenomen. In beide gevallen ging het om voorstellen om de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs te garanderen. De maaltijdvoorziening ter ondersteuning van de medicatie en de ondersteunende zorg die het pedologisch instituut op de scholen biedt zijn gered door de voorstellen van de SP.

› Lees verder

SP: Houd héél Rotterdam schoon en heel!

15-07-2014De SP maakte zich vandaag bij het behandelen van de kaderbrief 2014 hard voor het schoon en heel houden van de stad. Het college is van plan 10 miljoen extra te bezuinigen op fysiek beheer. De SP acht het onmogelijk dat met deze bezuinigingen het schoon en heel niveau van de buitenruimte in alle wijken van Rotterdam op peil blijft.

› Lees verder

SP wil onderhoud van De Hofbogen

15-07-2014De SP heeft in de bespreking van de kaderbrief 2014 gepleit voor het structureel reserveren van minimaal 50.000 euro per jaar voor het onderhoud van de Hofbogen, met name de verkeersbogen en wil dat het college snel met een plan van aanpak komt. De SP is van mening dat de Hofbogen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Rotterdam Noord en dat er al veel te lang wordt gewacht met de renovatie van dit monument.

› Lees verder

Kwetsbare scholieren niet in de hoek zetten

15-07-2014Het pedologisch instituut biedt ondersteunende zorg en begeleiding aan scholieren, zodat deze kinderen het onderwijs goed kunnen volgen. Die ondersteuning zou in Rotterdam niet meer geboden kunnen worden, waardoor mogelijk deze groep kinderen per 1 augustus thuis komt te zitten. De SP wil dit voorkomen. Tijdens de behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad 15 juli wil de SP-fractie met een motie zorgen voor een financiële overbrugging.

› Lees verder

Rotterdamse woningen moeten duurzamer, niet duurder

15-07-2014De SP zal bij het behandelen van de kaderbrief 2014 met een ambitievoorstel komen voor de verduurzaming van de Rotterdamse woningvoorraad, te beginnen met de aanpak van de slechtste woningen. De SP vindt dat Rotterdam alles op alles moet zetten om de landelijke doelstelling uit het energie-akkoord te behalen. Het realiseren van energiebesparing bij bestaande woningen zorgt naast voor positieve effecten op het milieu, ook voor een daling van de woonlasten en het scheppen van lokale werkgelegenheid.

› Lees verder

Jongeren in actie voor studiefinanciering in Rotterdam

14-07-2014Vrijdag 11 juli gingen jongeren in Rotterdam de straat op voor de studiefinanciering. De afgelopen weken gingen er al honderden jongeren de straat op in Groningen, Utrecht en Amsterdam. De regering wil, met steun van GroenLinks en D66, de studiefinanciering afschaffen. Daarmee maken deze partijen het onderwijs voor veel jongeren ontoegankelijk. Door het schuldenstelsel zit een student straks met gemiddeld 30.000 euro schuld na de studie. Tienduizenden jongeren zullen niet meer gaan studeren door de dreigende studieschuld, vreest ROOD, de jongerenorganisatie van de SP.

› Lees verder

Pagina's

Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...