SP Rotterdam

SP voert actie voor behoud kwijtschelding: ‘Deze zakken kosten u €180,–’

15-01-2015

De SP vindt dat de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen moet blijven bestaan, en dat de lokale belastingen eerlijker verdeeld moeten worden. Daarvoor is de SP een actie gestart: Rotterdammers kunnen een petitie ondertekenen en vandaag ging de SP huis-aan-huis handtekeningen ophalen in het Oude Westen.

› Lees verder

Betaalbaarheid wonen onder druk

30-01-2015

De SP moedigt wethouder Schneider aan in zijn voornemen de stijgende huren in Rotterdam aan banden te leggen en hoort graag welke concrete maatregelen hij gaat treffen om de huurverhoging te matigen en voldoende betaalbare woningen te garanderen. Hiertoe stelt raadslid Querien Velter schriftelijke vragen.

› Lees verder

SP steunt V&D-medewerkers

30-01-2015

De SP steunt het V&D personeel in hun strijd tegen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Daarom brachten SP-ers op 28 januari een bezoek aan de FNV-bijeenkomst voor personeel van winkelketen V&D. Deze winkelketen wil de lonen van haar medewerkers verlagen en de arbeidsvoorwaarden verslechteren. Wat de SP betreft is dat onrechtvaardig. Daarom gingen SP-ers langs bij de bijeenkomst om het personeel een hart onder de riem te steken.

› Lees verder

Gelijke Monniken, Gelijke Kappen

29-01-2015

Vandaag werden in de gemeenteraad de wijzigingen in de verordening van leerlingenvervoer besproken. De SP maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op het leerlingenvervoer.Op het speciaal onderwijs wordt keer op keer bezuinigd. Er mogen door de nieuwe regeling geen ouders buiten de boot vallen die eerst wel recht op een tegemoetkoming hadden. Een motie van SP, PvdA en NIDA om dit te voorkomen is met ruime meerderheid aangenomen.

› Lees verder

Geen steun voor TOS IJsselmonde

29-01-2015

Het door de SP ingediende voorstel tot behoud van TOS (Thuis Op Straat) IJsselmonde is niet aangenomen. Ondanks brede steun in de Rotterdamse gemeenteraad werd een meerderheid niet gehaald. Dit betekent dat TOS in IJsselmonde moet stoppen met haar werkzaamheden. TOS wordt hiermee het nieuwste slachtoffer van het college dat niet luistert naar de wensen van bewoners in de wijk.

› Lees verder

College, neem zorgen havenarbeiders serieus

22-01-2015

Neem de zorgen van de Rotterdamse havenarbeiders serieus en weeg hun belangen mee. Dat is eigenlijk eenvoudigweg wat de SP vraagt aan dit college. De werkgelegenheid staat onder druk, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte, en het college en het Havenbedrijf lijken vooral oog te hebben voor winst- en groeicijfers. Voor je het weet staan degenen die het echte werk doen, de havenwerkers in de kou.

› Lees verder

Inning marktgelden rampzalig voor kooplui

Foto: SP
21-01-2015De marktkooplui van de Afrikaandermarkt zijn boos. De stageld inning is overgegaan van Stadstoezicht naar de dienst Gemeentebelastingen, en dit is niet zonder problemen. De SP-fractie maakt zich zorgen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.› Lees verder

Drukbezochte nieuwjaarsborrel SP Rotterdam

15-01-2015

Het was druk en gezellig, op de nieuwjaarsborrel van de SP Rotterdam op zondag 11 januari. Ruim honderd SP-leden, sympathisanten, bevriende organisaties, raadsleden en wethouders proostten op een gelukkig en sociaal 2015.

› Lees verder

Onvolledig plan onderwijsbeleid

14-01-2015 Wethouder Hugo de Jonge heeft geen posters nodig om op de hak genomen te worden. Het pronkstuk op het gebied van onderwijs voor dit college was het nieuwe Rotterdams Onderwijs Beleid. Na veel kritiek op het beleidsplan in de commissievergadering van vandaag heeft de wethouder de definitieve behandeling van het stuk uit moeten stellen.

› Lees verder

Posters tonen goede voornemens stadsbestuur

10-01-2015

In de nacht van vrijdag op zaterdag verschenen in de Rotterdamse binnenstad honderden posters met goede voornemens van Rotterdamse wethouders. Maarten Struijvenberg heeft zich dit jaar voorgenomen nog meer mensen de armoede in te werken, en Hugo de Jonge blijft lekker bezuinigen op de zorg, tonen de posters.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...